DSC_5550BRATISLAVA (3. júla 2012) – Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dnes vymenoval prof. Tadeusza Zasępu do funkcie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie. Na dnešnej slávnosti prezident SR zdôrazdnil, že v súčasnosti školstvo na Slovensku prežíva obdobie reforiem. "Nie všetky boli úspešné," zhodnotila hlava štátu. Prezident uviedol, že vzdelanie sa nerozširuje počtom vysokých škôl, ale kvalitnými a dobrými vysokými školami. Rektorovi prof. Zasępovi zaželal, nech je takou školou aj KU. "Môžem sľúbiť, že naša univerzita sa bude ďalej usilovať vychovávať múdrych a dobrých ľudí," podotkol nový rektor.

Dekrét prezidenta SR o menovaní prof. Tadeusza Zasępu do funkcie rektora KU

Rozhovor so staronovým rektorom KU prinášame v júnovom čísle univerzitného časopisu Kuriér

Snímka: Martin Buzna/foto.ku.sk