IMG_7402RUŽOMBEROK (26. septembra 2012) – Slávnostnou bohoslužbou spojenou so vzývaním Ducha Svätého v univerzitnom Kostole sv. Rodiny a zhromaždením akademickej obce v Aule Jána Pavla II. otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) dnes, 26. septembra 2012 nový akademický rok. Slávnosť bola spojená s inauguráciou rektora KU prof. Tadeusza Zasępu, PhD., ktorému 1. júla 2012 začalo druhé, štvoročné funkčné obdobie.

IMG_7408Na dôležitosť osobného svedectva pravdy a lásky v živote upozornil vo svojej homílii hlavný celebrant bohoslužby košický arcibiskup a veľký kancelár KU Mons. Bernard Bober. „Spolu so Svätým Otcom si uvedomujeme, že Boží zákon a Jeho pravda je darom a nie plodom vlastnej ľudskej geniality. Rok viery nás vyzýva k svedectvu. Neskrývajme sa! Odovzdajme ho so zdravým katolíckym sebavedomím. Roznášajte a upevňujte svetlo viery tam, kde ste práve poslaní, aj na internátoch, medzi spolužiakmi. Nehanbite sa preto, že ste veriaci,“ podotkol.

Rektor KU prof. Tadeusz Zasępa sa v príhovore k akademickej obci a k pozvaným hosťom z univerzít, z politického a cirkevného života zameral na etický skepticizmus dnešnej spoločnosti, ktorý sa podľa neho prejavuje názorom, že o základných etických otázkach možno rozhodovať diskusiou. „Väčšina etických otázok je, alebo donedávna bola, predmetom živej diskusie v médiách. Treba však zdôrazniť, že záujem médií a verejnej mienky nemôže byť meradlom dôležitosti etických problémov a to aj preto, lebo médiá nie sú neutrálne v etickej oblasti. Preto spoločnosť každého národa potrebuje činnosť a reflexiu katolíckej univerzity,“ upozornil rektor.

IMG_7372Ako dodal, ak je univerzita katolícka, tak jej vedeckí pracovníci môžu skúmať a objasňovať všetky prejavy reality. „Z dôvodu náboženstva sa vedcovi – výskumníkovi nevnucujú žiadne pravidlá. Katolicita vedy, už vo svojom samotnom východisku, vyháňa strach a nedôveru, aké vznikajú pri každom z jednostranných vedeckých postojov. Uznávanie objektívnych zákonov skutočnosti a intelektuálne zrelý výskumník – to sú základné elementy katolíckej univerzity. To je ideál, ktorý sme už vo veľkej miere dosiahli a na ktorého rozvoji a zdokonaľovaní ďalej pracujeme,“ povedal v príhovore rektor.

Na štyroch fakultách KU bude v aktuálnom akademickom roku 2012/2013 študovať 7 037 poslucháčov, 4 528 v dennej a 2 509 v externej forme štúdia, z nich 401 doktorandov.

Snímky: Branislav Račko