BRATISLAVA/RUŽOMBEROK (28. novembra 2012) – Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) udržuje kvalitu vzdelávania a vedy a kontinuálne ju zvyšuje. Vyplýva to z aktuálneho Hodnotenia fakúlt vysokých škôl - Ranking fakúlt vysokých škôl v SR na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, ktoré v stredu, 28. novembra 2012 predstavila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA). KU a jej štyri fakulty boli posudzované v skupine filozofické, pedagogické, teologické a lekárske vedy.

"Pozorne sledujeme, čo o nás hovoria nezávislí hodnotitelia, ktorí skúmajú kvalitu vysokých škôl. Naša radosť a spokojnosť je o to väčšia, keď môžeme každý rok pozorovať naše neustále zlepšovanie. Je to pre nás dôkazom, že sme na dobrej ceste a môžeme byť ešte lepší," uviedol k hodnoteniu rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Dodal, že kontinuálne zvyšovanie kvality na univerzite je výsledkom systematickej práce všetkých pedagógov a vedeckých pracovníkov na fakultách.

Filozofická fakulta KU sa v skupine fakúlt so zameraním na filozofické vedy posunula z minuloročného šiesteho miesta na aktuálne tretie s bodovým ohodnotením 57,3. ARRA konštatuje, že „za vzostupom Filozofickej fakulty KU je zlepšenie v plnení väčšiny ukazovateľov, kde najvýraznejší je nárast v získaných prostriedkoch z grantových agentúr VEGA a KEGA a to o takmer 30 %.“ Pedagogická fakulta KU s hodnotením 47  bodov získala ôsme miesto v skupine pedagogické vedy. ARRA konštatuje, že za jej miernym poklesom v rebríčku nemožno hľadať výrazné zhoršenie v plnení kritérií, ale skôr zlepšenie ostatných fakúlt v skupine. Teologická fakulta KU sa umiestnila v skupine teologické vedy na treťom mieste s hodnotením 48,5 bodov. Z minuloročného štvrtého miesta v rebríčku sa posunula nahor vďaka nárastu bodov v kategórii indikátorov pokrývajúcich publikačné a citačné aktivity. „Výrazne jej polepšil aj fakt, že ako jediná z teologických fakúlt získala aj zahraničný grant,“ konštatujú v správe hodnotitelia ARRA. Fakulta zdravotníctva KU s priemerným bodovým hodnotením 25,7 v skupine lekárske vedy dosiahla deviate miesto, čím sa oproti vlaňajšiu zlepšila o jedno miesto v rebríčku.

V poradí ôsmy ranking fakúlt vysokých škôl vynikol na základe porovnania verejne dostupných a overiteľných ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. ARRA hodnotila spolu 109 fakúlt, z nich 103 fakúlt verejných a šesť fakúlt súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov.

ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 s cieľom hodnotiť kvalitu slovenských vysokých škôl a vedeckých ustanovizní. Počas svojej existencie pripravila a zverejnila šesť správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. Realizovala tiež rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu slovenských vedcov porovnateľných so svetovou špičkou v projekte Vedecká špička, štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, porovnanie vedeckej výkonnosti českých a slovenských vysokých škôl a iné.