RZD2019 PK

V Týždni vedy a techniky, v dňoch 07 - 08. novembra 2019, sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - Ružomberské zdravotnícke dni.

Organizátor, Fakulta zdravotníctva KU, v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Univerzitou Jana Kochanowskiego v Kielcach a Univerzitou Palackého v Olomouci privítali takmer 230 odborníkov z domova i zo zahraničia. Akcia sa uskutočnila pod záštitou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskej komory fyzioterapeutov a Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

RZD2019 KMPo slávnostnom otvorení a privítaní rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demku, CSc., riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Petra Veněka, primátora mesta Ružomberok MUDr. Igora Čombora PhD., riaditeľa Kúpeľov Lúčky Ing. Mgr. Martina Beňucha, zástupcov inštitúcií organizujúcich konferenciu a ostatných účastníkov, bola v jednotlivých príhovoroch vyzdvihnutá potreba vzdelávacej inštitúcie – Fakulty zdravotníctva a zároveň deklarovaná neoddeliteľná vzájomná spojitosť fakulty, nemocnice a mesta.
Odborný program bol venovaný problémom medicíny súčasnosti a celého spektra lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Cieľom už tradičného podujatia bola predovšetkým výmena skúseností týkajúcich sa aplikácie najnovších odborných poznatkov a prezentácia výsledkov vedeckej práce. Počas dvoch dní sa otvorili mnohé otázky, ktorých charakter riešenia predstavuje nové možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce.
Vysokú vedeckú a odbornú úroveň a jasný potenciál do budúcnosti predstavuje aj podiel aktívnej účasti v podobe 82 prezentácií, z toho 43 zahraničných, ktorý dotvára celkovú úspešnosť konferencie. 

organizačný výbor RZD 2019

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner