fz ku logoMilé študentky a milí študenti.
Pre stále hroziace šírenie ochorenia Covid 19 a na základe manuálu MŠVVaŠ a usmernení UVZ, vedenie FZ KU pristúpilo k týmto zmenám na začiatku AR 2020-2021 pre zápis študentov a výučby v zimnom semestri.
Zápis študentov:
1. Každý študent je povinný si vypísať, vytlačiť a podpísať ČESTNÉ VYHLÁSENIE" a doniesť na zápis, bude preberané počas podpisovania prezenčných listín. Je vo forme formulára, treba ho vyplniť elektronicky (nie rukou) aby bol čitateľný, následne vytlačiť a podpísať.
2. Študenti zo zahraničia (všetkých ročníkov) sa nezúčastňujú fyzicky zápisu, ten prebehne elektronicky. Budete informovaní (študijným oddelením) aby ste sa čo najskôr dostavili na SK a musíte absolvovať domácu izoláciu, nahlásiť sa telefonicky (+421903550420) alebo emailom (lm.oe@uvzsr.sk) na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, ktorý následne po registrácii, dohodne testovanie na ochorenie Covid19, najskôr však na 5 deň domácej izolácie. RUVZ im presne určí, kde a kedy sa majú dostaviť na testovanie a aj akým spôsobom obdržia výsledok testu. Až po obdržaní negatívneho testu na ochorenie Covid 19 môžte absolvovať fyzický zápis na Fakulte zdravotníctva, kde sa musíte výsledkom preukázať. Fotokópiu výsledku testu priložíte k "Čestnému vyhláseniu", ktoré musíte vyplniť v SJ aj v UJ (viď prílohy). V prípade, že by bol študent pozitívne testovaný, musí ostať v domácej karanténe po dobu 14 dní a znova sa dať otestovať a až po jeho negatívnom výsledku následne môžete prísť na fyzický zápis a absolvovať prednášky.  Toto platí pre všetkých študentov zo zahraničia (aj Eramus+ študentov). Pre staršie ročníky nestačí dodať len čestné vyhlásenie, ale musíte detto dokladovať slovenský test na ochorenie Covid19.  
3. Uvedené prehlásenia budú archivované minimálne po dobu jedného mesiaca vo vašich osobných spisoch. 
4. Zápis študentov prebehne štandardným postupom. Študijné programy, ktoré majú viac ako 50 študentov budú mať presný časový harmonogram kedy sa máte dostaviť na zápis. V prípade, že sa študent nemôže dostaviť na zápis môže požiadať študijné o elektronický zápis a dohodne si potrebné náležitosti k zápisu. Študenti externej formy budú zapísaní elektronicky a študijné oddelenie Vám dá termín do kedy odovzdáte potrebné dokumenty, ak to nesplníte nebudete môcť pokračovať v štúdiu.
5. Pri vstupe na Fakultu zdravotníctva Vám bude automaticky meraná TT, v prípade jej zvýšenia nemôže osoba vstúpiť do budovy a musí ísť do domácej izolácie, treba kontaktovať svojho lekára a na základe odobratej anamnézy a zhodnotenia klinických príznakov treba zotrvať v domácej izolácii, potom sa dať otestovať a pokračovať v liečbe, izolácii, prípadne hospitalizácii podľa výsledkov a priebehu prípadného ochorenia na Covid19.

Výučba zimný semester
1. Na základe rozhodnutia pána dekana sa semester začína iba s praktickou výučbou od 7.9.2020. Na Vašich katedrách Vám štandardným spôsobom doplnia hodiny praktickej výučby, ktorá Vám chýba z LS 2019-20 do dátumu 25.9.2020. Samozrejme to bude urobené podľa možností výučbových základní.
2. Teoretická výučba (prednášky a cvičenia) začína od 28.9.2020 a zároveň sa bude pokračovať v praxiach štandardným postupom so zreteľom na to, aby ste v priebehu AR 2020-21 absolvovali všetky prepísané odborné praxe z LS AR 2019-20. V tomto prípade sa neprihliada na prerekvizity predmetov.
3. Vynechané tri týždne prednášok budú nahradené prebratím dvoch okruhoch tém namiesto jednej, dodaním podkladov na dištančnú výučbou, zadaním seminárnej práce na témy, ktoré neboli odprednášané. 
4. Chýbajúce skúšky na absolvovanie predmetov z LS AR 2019-20 musia byť uskutočnené najneskôr 15.10.2020, po tom termíne nebude možné absolvovať skúšky a zapísať ich do AIS2. Nakoľko musíme vyhodnotiť Vaše výsledky za AR 2019-20 a uzavrieť ho.

Samozrejme dodržujte R-O-R prístup a všetky opatrenia RUVZ.

 

Študent, ktorý má záujem o domácu izoláciu, je povinný odoslať vyplnený formulár do 28.08.2020. V prípade nevyplnenia a nezaslania formulára do uvedeného dátumu, domáca izolácia nebude zabezpečená.  Odoslanie formulára sa považuje za záväzné prihlásenie sa na domácu izoláciu.

 

Študent nastúpi na domácu izoláciu, ktorú zabezpečuje KU v Ružomberku prostredníctvom svojich ubytovacích zariadení podľa stanoveného harmonogramu, ktorý obdrží na svoju e-mailovú adresu, po odoslaní formulára.

 

Platba za domácu izoláciu bude v komerčných cenách (ložko / noc + strava) a bude zúčtovaná pri nástupe na izoláciu v hotovosti a v Eurách, pričom minimálna doba domacej izolácie je 5 nocí.

 

 

S pozdravom. 
Prodekan pre výchovu a vzdelávanie FZ KU v RK
jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner