20161125 141334V priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 25. novembra 2016 uskutočnil celoslovenský seminár, ktorého nosnou témou bola „Kvalita života ženy v menopauzálnom období.“ Organizátori vzdelávacej aktivity boli združenie Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska (IPASK), Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU).  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa do prípravy seminára zapojila v rámci projektu KEGA č. 029KU-4/2016 Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien, ktorého hlavným riešiteľom je doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. spolu s niekoľkými pedagógmi FZ KU.   
Cieľom podujatia bola výmena skúseností a získanie nových poznatkov týkajúcich sa starostlivosti o ženu v období klimaktéria. Na podujatí odznelo 13 prednášok, počas ktorých sa odborníci snažili priblížili starostlivosť o ženu z rôznych aspektov  a poukázali na dôležité fakty, spojené s ukončením reprodukčného veku žien.

sksapaFakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku - Katedru ošetrovateľstva 22. novembra 2016 navštívila špecialistka pre hodnotenie sústavného vzdelávania Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Mgr. Jana Slováková, PhD., ktorá študentom tretieho ročníka prezentovala interaktívnu prednášku s názvom: „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek- vzdelávanie, členstvo a registrácia“. Prednáška bola zameraná na charakteristiku stavovskej organizácie SK SaPA, legislatívne normy a ich novelizáciu, hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek, licencie, etickú spôsobilosť, členstvo SK SaPA v medzinárodných asociáciách sestier a pôrodných asistentiek, publikovanie v odborných časopisoch, účasť na vzdelávacích aktivitách a pod. Mgr. Jana Slováková, PhD. tiež informovala o internetovej stránke SK SaPA. Príspevok bol obohatený o príklady z klinickej ošetrovateľskej praxe a o diskusiu so študentmi.

žilové vstupy prahaV súčasnosti už snáď v našich zdravotníckych zariadeniach ani neexistuje pacient, ktorý by nemal zavedený nejaký žilový vstup. Účelom jeho zavedenia sú odbery krvi, ako aj rôzne diagnostické či terapeutické výkony. Tradične sa využíva periférna kanyla pre zavedenie do periférnych žíl a centrálny venózny katéter pri nutnosti vstupu do centrálneho žilového systému. V posledných rokoch sa vďaka pokrokom v technológii výroby katétrov a kanýl, ako aj využitia sonografie začínajú vo svete stále viac používať tzv. midline katétre a hlavne periférne zavedené centrálne katétre. Dochádza tak k rozšíreniu spektra žilových vstupov, preto je nevyhnutné, aby sa aj sestry v tejto problematike vzdelávali z hľadiska najnovších poznatkov.

otvorenie rzdV dňoch 10 - 11.11.  2016 sa na pôde Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku uskutočnil 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Ružomberské zdravotnícke dni.
Organizátori, Fakulta zdravotníctva KU, Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica v Ružomberku, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě a Univerzita J. Kochanowskiego v Kielcach privítali 171 odborníkov z domova i zo zahraničia.

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner