Výskum

 

icon small blue Členovia katedry

icon small blue O katedre

icon small blue Aktuality

icon small blue Výskum

icon small blue Publikácie

icon small blue Absolventi

icon small blue Department of Philosophy

 

 

Zahraničné granty:
                                                
Názov projektu:   Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology) 
Podporujúca inštitúcia: John Templeton Foundation, University of Innsbruck 
Číslo projektu: ID #57397
Trvanie: 1. 10. 2016 - 30. 6. 2018
Hlavný riešiteľ: za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda 
Riešiteľský tím:  Eugen Zeleňák, Ján Hrkút, Martin Nosál, Samuel Javornický 
Anotácia projektu:  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.
   
Názov projektu:   Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West
Podporujúca inštitúcia: Stiftung Auxilium 
Číslo projektu: ID#443.20132320
Trvanie:   1. 9. 2014 – 31. 8. 2017
Hlavný riešiteľ: Pavol Labuda
Riešiteľský tím: Martin Nosál, Samuel Javornický, Marek Babic, Ivan Koniar, Peter Olexák
Anotácia projektu:                                                                                                            Tématickým zámerom projektu je výskum kresťanskej intelektuálnej kultúry so zameraním na recepciu a reflexiu antiky a jej hodnôt. Projekt dosahuje svoje ciele prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej platformy pre akademickú kooperáciu v priestore strednej a východnej Európy. Základnými výskumnými aktivitami tejto platformy sú: verejné prednášky pozvaných odborníkov, workshopy pracovnej skupiny, letné školy pre študentov a mladých výskumných pracovníkov, intenzívna vedecká spolupráca pri vytváraní a publikovaní výsledkov výskumu a šesťmesačné výskumné štipendiá na pôsobenie talentovaných odborníkov na Filozofickej fakulte FF KU, kde sa budú intenzívne venovať výskumu percepcie antických hodnôt v rámci kresťanskej kultúry Západu.
   
Názov projektu: Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom (Analytic Theology: The Convergence of Philosophy and Theology)
Podporujúca inštitúcia: John Templeton Foundation, University of Innsbruck
Číslo projektu: ID #15571 
Trvanie: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014
Hlavný riešiteľ: za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda
Riešiteľský tím: Marián Kuna, Ján Hrkút, Ján Baňas
Anotácia projektu: Projekt predmetne zameraný na  skúmanie vzťahu božieho predvedenia, milosti a ľudskej slobody.
   
Názov projektu: On What There Is: Varieties of Realism
Podporujúca inštitúcia: Metanexus Institute, John Templeton Foundation 
Číslo projektu:    ID#15637
Trvanie: 1. 9. 2011 – 31. 8. 2014
Hlavný riešiteľ: Pavol Labuda
Riešiteľský tím: Eugen Zeleňák, Peter Volek, Ján Hrkút, Ladislav Kvasz, Marian Kuna, Ján Baňas, Martin Schmidt, Michal Šedík, Miloš Taliga, Katarína Labudová, Janka Kaščáková
Anotácia projektu:  Analýza rozličných podôb realizmu a antirealizmu v oblastiach filozofie vedy, jazyka, mysle, literatúry a vo filozofii histórie.
   
   
Domáce granty:
 
Názov projektu: Problematika faktuálneho naratívu
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu:  1/0830/15 
Trvanie: 2015-2017
Hlavný riešiteľ: Eugen Zeleňák
Riešiteľský tím: Juraj Šuch, Juraj Dvorský, Pavol Labuda, Viera Medviďová, Edita Príhodová, Paulína Šedíková Čuhová
Anotácia projektu:  Cieľom projektu je preskúmať rôzne názory na povahu faktuálnych naratívov a identifikovať ich kľúčové črty. Pozornosť sa zameria na stanovisko, podľa ktorého medzi faktuálnym a fikčným naratívom existuje zásadný rozdiel, ako aj na názor, že tu existujú zaujímavé prieniky. V rámci riešenia projektu vyvstanú viaceré zaujímavé ontologické a epistemologické otázky: Aká je povaha faktuálneho naratívu? Akým spôsobom prebieha naratívna reprezentácia reality? Je takéto zobrazenie verné alebo skôr obrazné?
   
Názov projektu: Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0192/14
Trvanie: 2014-2016
Hlavný riešiteľ: Peter Volek
Riešiteľský tím: Janka Kaščáková, Danica Maleková, Ján Hrkút, Katarína Labudová, Andrea Javorská (FF UKF), Viera Medviďová, Martin Nosál, Martin Matušák, Samuel Javornický, Lenka Čupková (FF UKF), Ľubo Rojka (FF TU)
Anotácia projektu: Hlavným cieľom výskumného tímu bude úloha objasniť metódy prepojenia filozofie, estetiky a literatúry pomocou odhaľovania ich predpokladov, podmienok a metód skúmania pri riešení problému realizmu a antirealizmu v humanitných vedách. Kvôli tomu bude potrebné priblížiť problém realizmu a antirealizmu a jeho vplyvu na filozofiu, estetiku a literatúru, ako aj na metodológiu výskumu humanitných vied. Konkrétne sa bude skúmať riešenie problému realizmu a antirealizmu vo filozofii, estetike a literárnej vede. Vo filozofii sa bude skúmať vedecký realizmus a jeho kritika, jeho jazykové a metafyzické predpoklady, ako aj realizmus metafyzických základov chápania človeka. V estetike sa bude skúmať ontologický status estetických diel, do akej miery sú závislé alebo nezávislé od ich tvorcov a recipientov. V literárnej vede sa bude skúmať problém realizmu postáv literárnych diel. Pritom sa budú odhaľovať a zdôvodňovať metafyzické predpoklady realizmu, čo ovplyvní metódu a výsledky celého skúmania.
   
Názov projektu: Naratívny realizmus a konštruktivizmus
Podporujúca inštitúcia: VEGA
Číslo projektu: 1/0172/11 
Trvanie: 2011-2013
Hlavný riešiteľ: Eugen Zeleňák
Riešiteľský tím: Juraj Šuch, Juraj Dvorský, Ivan Jančovič, Juraj Odorčák, Miroslav Přikryl
Anotácia projektu: Cieľom projektu je preskúmať spor medzi naratívnym realizmom a konštruktivizmom. Predmetom analýz budú argumenty v prospech ako aj v neprospech týchto dvoch pozícií, hlavne na pozadí diskusie prebiehajúcej v súčasnej filozofii histórie. Posúdenie argumentov v prospech prvej a druhej pozície si vyžiada zamerať sa najskôr na samotné črty narácie a až následne analyzovať ontologické a epistemologické otázky daného sporu.

 

 

Podujatia:

 

Letná škola antickej filozofie 2016, 31. 5. – 3. 6. 2016, Ružomberok

program

 

Metamorfósis - letná škola antickej filozofie 2015, 2. 6. – 5. 6. 2015, Ružomberok

program (linka)

 

Experience and Reality, medzinárodná konferencia , 5. 6. – 7. 6. 2014, Ružomberok

program (linka)

 

Varieties of Realism/Anti-Realism, medzinárodná konferencia, 5. 6. – 7. 6. 2013, Ružomberok

program

 

 

Hosťovské prednášky na katedre:

 

Paul A. Roth (University of California, Santa Cruz)

Intolerance: Revisiting Debates about Logic and Pragmatics

1. 10. 2015

 

Paul A. Roth (University of California, Santa Cruz)

Bringing It All Back Home: Refounding Analytic Philosophy of History

29. 9. 2015

 

Georg Gasser (Universität Innsbruck)

Causal Powers and Rational Agents

16. 3. 2015

 

Peter Sýkora (UCM, Trnava)

Vynašiel Aristoteles vedecké myslenie?

4. 12. 2014

 

Janusz Salamon (UK, Praha)

The Future of Philosophy of Religion

30. 4. 2014

 

Martin Kusch (Universität Wien)

Relativism in Wittgenstein

14. 2. 2014

 

Petr Koťátko (AV ČR, Praha)

Skutečnost – možnost – fikce

20. 1. 2014

 

Hanoch Ben-Yami (CEU, Budapest)

Logical Form and (No)Ontological Commitment

4. 11. 2013

 

Ladislav Koreň (UHK, Hradec Králové)

Istoty a skeptický problém

22. 4. 2013

 

Petr Dvořák (AV ČR, Praha)

Molinizmus v historickej perspektíve

25. 3. 2013

 

Lenka Karfíková (UK, Praha)

Providentia, preascientia, praedestinatio

28. 1. 2013

 

Ludger Honnefelder (R F-W Universität, Bonn)

John Duns Scotus on God’s Intellect and Will

8. 10. 2012

 

Edmund Runggaldier, SJ (Universität Innsbruck)

Agency and Causation

16. 4. 2012

 

Stanislav Sousedík (KTF UK, Praha)

Kauzalita a svoboda: tomistický pohled

12. 3. 2012

 

Martin Paleček (UHK, Hradec Králové)

Problémy společenských věd

14. 2. 2012

 

Jaroslav Peregrin (AV ČR, Praha)

Jak mohly vzniknout mysl, jazyk a společnost?

28. 11. 2011

 

Matúš Porubjak (UCM, Trnava)

Platón a otázka anamnésis

22. 11. 2011 

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo