Klub absolventov

Klub absolventov Filozofickej fakulty KU (KA FF KU)  je dobrovoľné združenie absolventov FF KU, ktorí si želajú byť v kontakte so svojimi kolegami, známymi a so svojou alma mater. Klub absolventov umožňuje spojenie ľudí, ktorí zdieľali viacročnú osobnú skúsenosť počas štúdia na FF KU. Idea Klubu absolventov vychádza z presvedčenia, že je možné vytvárať komunitu, ktorá pokračuje v odovzdávaní skúseností a tradície štúdia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné.  Klub pripravuje podujatia, programy a poskytuje svojim členom príležitosti. Dáva FF KU spätnú väzbu od absolventov, ktorá pomáha skvalitniť vyučovanie a výskum.

 

registrácia do Klubu absolventov FF KU

 

Všeobecné ustanovenia

 1. Klub absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (ďalej KA FF KU) je združením absolventov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jeho členom môže byť každý, kto na FF KU získal vysokoškolský titul bakalár (Bc.), magister (Mgr.) alebo doktor (PhD.). 
 2. Členstvo v KA FF KU v Ružomberku je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje na výhody, ktoré sú zverejnené na webovom sídle FF KU v Ružomberku.
 3. Reprezentatívnym orgánom KA FF KU v Ružomberku je Rada KA FF KU. Rada KA FF KU je poradným orgánom dekana fakulty a jej členov z radov absolventov menuje dekan fakulty. 
 4. Aktivity KA FF KU v Ružomberku sa zameriavajú najmä na:
  1. vytvorenie komunity z absolventov FF KU, zosieťovanie informácií  o bývalých spolužiakoch a študentských priateľoch,
  2. vytvorenie spätnej väzby medzi fakultou a jej absolventmi s cieľom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte,
  3. získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
  4. vytvorenie a upevnenie spolupráce fakulty s praxou, 
  5. sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty,
  6. podporu spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty,
  7. propagáciu a šírenie dobrého mena fakulty.

 

Výhody členstva v Klube absolventov FF KU 

 • Budete súčasťou sociálnej siete absolventov FF KU v Ružomberku.
 • Budete môcť participovať na podujatiach, ktoré FF KU v Ružomberku organizuje pre ďalší profesijný rast svojich absolventov. 
 • Budete mať účasť na benefitoch, ktoré FF KU pripravuje pre svojich absolventov.
 • Budete mať 20 % zľavu na rozširujúcich študijných programoch realizovaných na FF KU.
 • Budete mať 20 % zľavu pri rigoróznych konaniach realizovaných na FF KU.
 • Budete pravidelne informovaný/-á o vedeckých, umeleckých, spoločenských a duchovných podujatiach, organizovaných  fakultou pre akademickú obec i špeciálne pre absolventov FF KU.
 • Budete môcť zdarma participovať na programoch podpory študentov a absolventov (UPaC, Poradenské centrum KU – sociálne, kariérne, právne a psychologické poradenstvo).

 

pdf2 Služby poradenského centra KU pre členov Klubu absolventov FF KU

 

image.png Absolventi FF KU v Ružomberku

 

fb  Facebook Klubu absolventov FF KU

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo