kovacova knihaV roku 2015 Viere Kováčovej, pracovníčke Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU, vyšla monografia, v ktorej svoju bádateľskú pozornosť upriamila na problematiku reliktných vývinových javov, ktoré sa ako cenné svedectvo staršieho stavu vývinu slovenského jazyka dodnes udržiavajú v nárečiach.

Viera Kováčová: Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína). Ružomberok: Verbum, 2015, 174 s., ISBN 978-80-561-0205-3.

Monografia sa zameriava na vybrané archaické javy hláskoslovného a morfologického charakteru zachované v slovenských nárečiach (konsonantická mäkkostná korelácia, bilabiálne ǔ, slovesná prípona -u v 1. os. sg., duálové relikty na príklade inštrumentálovej plurálovej prípony -oma).  Archaizmy sa v práci  predstavujú z dvoch hľadísk: v tom prvom vystupujú ako relikt staršieho vývinového stavu slovenčiny, v tom druhom ako prirodzená, živá a funkčná súčasť konkrétneho nárečového systému. Keďže kľúčový termín pre danú prácu predstavuje termín archaizmus, kapitolám s obsahovým zacielením na vybrané archaické javy predchádza osobitná časť práce sústredená na otvorené otázky terminologického a definičného charakteru: v ich rámci sa špecifická pozornosť venuje otázke pojmovej premenlivosti termínu archaizmus, s ktorou sa môžeme stretnúť v historickolingvistických a dialektologických prácach, ktoré integruje spoločné východisko ich vedeckého záujmu: nárečia.

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo