zapis 19 20V zmysle vysokoškolského zákona a smernice dekana FF KU sa na konci výučbovej časti zimného semestra uskutočnilo tradičné vnútorné hodnotenie výučby zo strany študentov. Hodnotenie zimného semestra prebehlo formou online dotazníka, ktorý obsahoval 9 štruktúrovaných zatvorených otázok a 2 otvorené otázky. Študenti mohli hodnotiť 225 ponúkaných predmetov a fakulta získala 555 vyplnených dotazníkov, v ktorých sa študenti vyjadrili k 115 predmetom a 60-tim vyučujúcim. Výsledky hodnotenia v podobe súhrnnej správy boli po skončení skúškového obdobia zimného semestra prediskutované na Kolégiu dekana FF KU a v Študentskom kolégiu dekana FF KU.

 

Študenti u vyučujúcich jednotlivých predmetov vysoko hodnotili (hodnotenie 1 a 2 z 5 bodovej stupnice) odbornosť (94 %), pripravenosť na vyučovanie (93 %), zrozumiteľnosť (90 %), schopnosť prepojiť teóriu a prax (90 %), komunikáciu (90 %), nestrannosť a rešpekt voči študentom (92 %), použité metódy štúdia (88 %), objektívnosť hodnotenia (90 %). Ako najmenej silná stránka vyučujúcich bola hodnotená schopnosť motivovať pre štúdium (85 %). Pri všetkých sledovaných ukazovateľoch ide o pozitívny posun oproti dištančnému vzdelávaniu v rámci letného semestra 2019/20.

 

Zo zistení taktiež vyplýva, že niektoré predmety zimného semestra majú vyšší počet neodučených hodín. Pokiaľ ide o slovné kritické vyjadrenia na hodnotené predmety, je možné evidovať sťažnosti ohľadom rozsahu úloh na hodinu, postupu práce vyučujúceho, hodín neodučených online spôsobom, neobjektívneho hodnotenia či absencií prezentácií pri výučbe. So všetkými negatívnymi a kritickými hodnoteniami sa podrobne zaoberal dekan a vedenie FF KU, pričom podnety bude ďalej riešiť so zainteresovanými.   

 

Hodnotenia sa zúčastnil pomerne vysoký počet študentov, respektíve fakulta eviduje pomerne vysoký počet vyplnených dotazníkov, avšak veľká časť hodnotených záznamov je z jednej katedry. Veľká časť hodnotených predmetov má hodnotenie len od jedného alebo malého počtu študentov, čo problematizuje robiť všeobecné závery ohľadom jednotlivých predmetov a vyučujúcich. 

 

Zo záverov a odporúčaní pre ďalší semester je možné uviesť nasledujúce: Čo najviac eliminovať počet neodučených hodín za semester. Používať jednotné informačno-komunikačné technológie a elektronické aplikácie výučby (MS Teams a Moodle) a dbať na pravidelnú komunikáciu so študentmi zo strany vyučujúcich.

 

Všetkým študentom, ktorí sa hodnotenia zúčastnili ďakujeme. 

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo