2021 4 dk christin hume unsplashK vysokoškolskému štúdiu už tradične patrí nielen nadobúdanie vedomostí a získavanie zručností, ale tiež upevňovanie morálnej integrity našich študentov. Žiaľ, existujú aj prípady takého správania, ktoré porušuje princípy akademickej čestnosti. Podnety ohľadom možných disciplinárnych priestupkov viedli v novom roku už k dvom zasadnutiam Disciplinárnej komisie FF KU, konkrétne vo februári a v marci 2021. V nadväznosti na návrhy komisie dekan uložil disciplinárne opatrenia voči dvom študentom našej fakulty. Výsledkom je jedno podmienečné vylúčenie zo štúdia za priestupok plagiátorstva a falzifikácie a jedno vylúčenie zo štúdia za priestupok plagiátorstva. Chceli by sme akademickú obec na tieto problémy upozorniť a i touto cestou odsúdiť podobné konanie.

 

V prvom prípade išlo o priestupok študenta druhého ročníka bakalárskeho študijného programu filozofia a história. Jeho vyučujúci upozornil na skutočnosť, že študent vo svojich seminárnych prácach opakovane falzifikoval, t. j. uvádzal odkazy na diela a strany, na ktorých sa ním uvádzané skutočnosti nenachádzali. Navyše sa v jeho práci nachádzali odstavce, ktoré boli skoro doslovne preložené do slovenčiny z cudzojazyčného zdroja. Ako ukázala kontrola pomocou online prekladača, študent jednoducho prevzal do svojej práce viaceré časti z voľne dostupného cudzojazyčného diela.

 

V druhom prípade sa zase študentka tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu anglistika a amerikanistika dopustila rozsiahleho priestupku plagiátorstva. Ako na to poukázala jej vyučujúca, študentka skoro doslovne odpísala celé odstavce a niekedy až podkapitoly svojej práce z cudzích zdrojov. V tomto prípade bolo opäť použitých viacero cudzojazyčných zdrojov (voľne dostupných prác zverejnených na internete a webových stránok), ktoré boli online prekladačom preložené do anglického jazyka. Takýto preklad bol s drobnými úpravami prevzatý do seminárnej práce. K takémuto postupu pritom dochádzalo opakovane.

 

Prvému študentovi bolo uložené disciplinárne opatrenie vo forme podmienečného vylúčenia. Daný študent bol však i tak, pre nesplnenie iných študijných povinností po zimnom semestri vylúčený zo štúdia. Druhej študentke bolo pre závažnosť a rozsah plagiátorstva uložené disciplinárne opatrenie vo forme vylúčenia zo štúdia.

 

Je znepokojujúce, že niektorí študenti zneužívajú moderné technológie na takéto podvodné konanie. Veríme však, že vyučujúcim sa bude dariť podobné priestupky odhaľovať.

 

Priestupky študentov sa na našej fakulte postihujú v súlade s Disciplinárnym poriadkom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre študentov. O priestupkoch pritom rokuje Disciplinárna komisia FF KU, ktorá sa skladá z dvoch zástupcov vyučujúcich a z dvoch zástupcov študentov, schválených akademickým senátom fakulty. Návrhy komisie sa predkladajú dekanovi, ktorý vydáva písomné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia.

   

Foto: Christin Hume (Unsplash)

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo