kd obalka sup 2020S radosťou informujeme, že v týchto dňoch vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny. Ide o doplnkové číslo Supplementum, ktoré predstavuje príspevky viažuce sa k témam každodennosti v antike a fenoménu kultu v minulosti. V obsiahlom čísle nájdu čitatelia spolu až šestnásť vedeckých štúdií. V prvom sa Aristotelovej teórii jazyka venoval Pavol Labuda. Tematicky pestré príspevky z dejín rímskeho práva a jeho dopadu na každodennosť, dejín žien, sexuality a migrácie predstavili autori: Ľudmila Eliášová Buzássyová, Daniela Rošková, Marcela Andoková, Daniela Hrnčiarová a Michal Habaj. Skúmaniu kultu náboženstva a jeho prejavu v religiozite sa venovali autori Miroslav Huťka, Gabriel Hunčaga a Miroslav Lukáč. Nad budovaním kultu osobností sa zamýšľali autori Peter Olexák, Ján Golian, Jakub Štofaník, Pavel Marek a Zuzana Hasarová. Autori Radomír Vlček a Miroslav Michela sa vo svojich článkoch zaoberali kultom ako fenoménom, ktorý sa viaže k spoločenským a historickým udalostiam a prúdom. Prajeme príjemné čítanie.

Abstrakty jednotlivých príspevkov sú dostupné na webstránke časopisu.

p lajciakova docNa základe rozhodnutia Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z 15. 10. 2020 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. udelil našej vedúcej katedry psychológie PaedDr. Petre Lajčiakovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia. Jej úspešné habilitačné konanie bolo zavŕšením procesu, v rámci ktorého Petra Lajčiaková splnila stanovené scientometrické a ostatné kritériá a na záver úspešne obhájila svoju habilitačnú prácu Morálne dilemy v psychologických súvislostiach.

timothy eberly 389190 unsplashV súlade s harmonogramom akademického roka 2020/2021 je pre študentov našej fakulty na pondelok 16. 11. 2020 naplánované dekanské voľno. Z tohto dôvodu bude tiež budova Filozofickej fakulty KU v daný deň zatvorená. Výučba (dištančným spôsobom) bude pokračovať v stredu 18. 11. 2020.

2020 tv ps 1V rámci Týždňa vedy a techniky 2020 zorganizovala Katedra psychológie FF KU v Ružomberku online prednášku prof. Thomasa Forda na tému The Social Psychology of Humor: Disparagement Humor and Prejudice. Jej cieľom bolo hľadať odpoveď na otázku, či humor, ktorý zosmiešňuje iné skupiny (národnostné, rasové či politické), zároveň vytvára alebo posilňuje predsudky voči týmto komunitám. Výskumy prednášajúceho poukazujú na to, že vtipy o iných skupinách síce neprodukujú nové predsudky, ale umožňujú prejaviť tie, ktoré sú vplyvom sociálnych noriem potlačené.

2020 11 svobodaV rámci týždňa vedy sa dňa 12. 11. 2020 na Katedre filozofie FF KU v Ružomberku uskutočnila on-line hosťovská prednáška, ktorú predniesol doc. David Svoboda, Ph.D. Vystúpenie s názvom Formální abstrakce a její problémy u Tomáše Akvinského zameral na prezentáciu svojho výskumného zámeru, v ktorom sleduje vývoj chápania matematiky od antického (najmä Aristoteles) k stredovekému (predovšetkým u Tomáša Akvinského). V prednáške predstavil informatívne a zaujímavé interpretácie Aristotelovho ponímania teoretickej a praktickej vedy, a tiež kategórií predstavivosti, idealizácie a ich funkcií v chápaní matematiky ako vedy. Svoboda na záver formuloval hypotézu, že Tomáš Akvinský dostatočne neodlíšil rozličné druhy racionality typické pre rôzne druhy vied.

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo