2020 11 roncakova slovencinaŠtudentom žurnalistiky, slovenčiny a komukoľvek so záujmom o spisovný a pekný písomný prejav je určená najnovšia publikácia Terézie Rončákovej a Zuzany Vandákovej Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch. Čerstvo vytlačená 290-stranová knižka ponúka okrem sľúbených 111 kapitoliek o typických problémoch s čiarkami, ypsilonmi, čechizmami, anglicizmami, floskulami, slovesnými väzbami a pod. aj stručný úvod do lingvistiky, ktorý jedna z autoriek T. Rončáková vtipne označila za „ťahák na štátnice“. „Knižku sme tvorili s ohľadom na našich študentov, námety sme čerpali aj z ich článkov a prác, ktoré nám priebežne odovzdávajú,“ konštatovala.

kd obalka 02 2020Redakcia časopisu Kultúrne dejiny informuje, že v týchto dňoch vyšlo číslo 2/2020. Čitatelia v ňom nájdu štyri vedecké články a jednu materiálovú štúdiu.

2020 11 dotazniky 1V polovici výučbovej časti semestra sa na našej fakulte uskutočnilo priebežné hodnotenie kvality poskytovaného dištančného vzdelávania. Z 225 predmetov, ktoré sú v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 vyučované dištančným spôsobom, bolo študentmi ohodnotených 73 predmetov. Otázky v online dotazníku sa týkali identifikovania používaných online nástrojov vzdelávania, dodržiavania výučby v čase rozvrhu, miery, do akej online výučba nahrádza prezenčné metódy výučby, či názorov na to, ako by sa dala výučba daného predmetu zlepšiť alebo zmeniť.

kd obalka sup 2020S radosťou informujeme, že v týchto dňoch vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny. Ide o doplnkové číslo Supplementum, ktoré predstavuje príspevky viažuce sa k témam každodennosti v antike a fenoménu kultu v minulosti. V obsiahlom čísle nájdu čitatelia spolu až šestnásť vedeckých štúdií. V prvom sa Aristotelovej teórii jazyka venoval Pavol Labuda. Tematicky pestré príspevky z dejín rímskeho práva a jeho dopadu na každodennosť, dejín žien, sexuality a migrácie predstavili autori: Ľudmila Eliášová Buzássyová, Daniela Rošková, Marcela Andoková, Daniela Hrnčiarová a Michal Habaj. Skúmaniu kultu náboženstva a jeho prejavu v religiozite sa venovali autori Miroslav Huťka, Gabriel Hunčaga a Miroslav Lukáč. Nad budovaním kultu osobností sa zamýšľali autori Peter Olexák, Ján Golian, Jakub Štofaník, Pavel Marek a Zuzana Hasarová. Autori Radomír Vlček a Miroslav Michela sa vo svojich článkoch zaoberali kultom ako fenoménom, ktorý sa viaže k spoločenským a historickým udalostiam a prúdom. Prajeme príjemné čítanie.

Abstrakty jednotlivých príspevkov sú dostupné na webstránke časopisu.

p lajciakova docNa základe rozhodnutia Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z 15. 10. 2020 rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. udelil našej vedúcej katedry psychológie PaedDr. Petre Lajčiakovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia. Jej úspešné habilitačné konanie bolo zavŕšením procesu, v rámci ktorého Petra Lajčiaková splnila stanovené scientometrické a ostatné kritériá a na záver úspešne obhájila svoju habilitačnú prácu Morálne dilemy v psychologických súvislostiach.

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo