tvlux logo 1Pedagóg Katedry psychológie FF KU v Ružomberku Juraj Holdoš, PhD. bude v pondelok 24. 5. 2021 v čase o 20. 30 hosťom katolíckej televízie Lux. Prijal pozvanie do publicistickej relácie V Samárii pri studni, ktorej témou bude tento raz Internet, sociálne siete a hľadanie pravdy. V televíznej diskusii bude s ďalšími odborníkmi debatovať o možnom vplyve internetu a sociálnych sietí na ľudí, o potencionálnych negatívnych dopadoch používania internetu ako aj o riziku vzniku závislosti od internetu.

obalky databazy webV týchto dňoch vyšlo nové číslo (1/2021) časopisu Kultúrne dejiny. Záujemcovia v ňom nájdu štyri vedecké články, v ktorých sú reflektované témy z vrcholného stredoveku, raného novoveku a z moderných dejín. V prvej štúdii čitatelia nájdu príspevok Drahoslava Magdoška Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370. Druhý text z autorského pera Lukáša Rybára analyzuje tému Počiatky diplomatických kontaktov safíjovskej Perzie s Habsburgovcami a Uhroskom na začiatku 16. storočia. Docent z Univerzity Palackého v Olomouci Michael Viktořík pripravil tému Pevnostní město v habsburské monarchii v 19. století v dějepisné práci. Autorom štvrtého príspevku je bývalý člen našej katedry histórie profesor Pavel Marek, ktorý sa venoval téme Subcarpathian Ruthenia in the Life and Work of Bishop Gorazd (Pavlík).

            V časopise čitatelia nájdu aj rozhovorom s vedúcim katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici a predsedom Slovenskej historickej spoločnosti dr. Rastislavom Kožiakom. Tradičnou súčasťou sú recenzie a anotácie nových domácich a zahraničných titulov. V rubrike internetové odkazy sa recipienti môžu zoznámiť s webovými portálmi venujúcimi sa osobnosti Matúša Čáka Trenčianskeho.

Full-texty celého čísla sú dostupné na webstránke časopisu.

thought catalog stipendia unsplashFilozofická fakulta KU si váži rôznorodé aktivity aj výnimočné študijné výsledky svojich študentov. A takýchto študentov aj finančne podporuje. Koncom apríla bolo napríklad vyplatené tradičné motivačné štipendium za vynikajúci prospech zo štátneho rozpočtu. Tento rok ho dostali šestnásti študenti z prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia s najlepšími študijnými výsledkami. Každému z nich bolo vyplatené štipendium vo výške 209,50- EUR. Fakulta však pripravuje na vyplatenie aj tzv. finančný bonus. „Bonusové štipendium“ vo výške 300,- EURbolo v minulom roku avizované záujemcom o štúdium na bakalárskom stupni.

cena dekana 2018Vážení zamestnanci, milí študenti,

 

chcel by som sa poďakovať zamestnancom aj študentom a oceniť ich prácu a aktivity realizované v roku 2020. V súlade s predpisom Cena dekana FF KU v Ružomberku, by som rád udelil Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020. Chcel by som Vás preto požiadať o návrhy, z ktorých vyberie komisia zostavená zo zástupcov zamestnancov a študentov.

 

V súlade s dokumentom o cene dekana je možné návrhy podávať v nasledovných kategóriách:

promofoto ff 25Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 16. mája 2021. Na FF KU je možné študovať jednoodborové štúdium filozofie, histórie, psychológie a žurnalistiky, medziodborové štúdium filozofie a histórie, ale tiež učiteľstvo predmetov v kombinácii z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra. Učiteľské štúdium je možné realizovať tiež v kombinácii ponuky FF KU s ponukou Pedagogickej fakulty KU. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke v časti Prijímacie konanie.

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo