2021 5 pastuchaTomáš Pastucha, interný doktorand Katedry histórie na FF KU je autorom novej publikácie Najstaršia mestská kniha Ružomberka, Prothocolon Maius 1527 – 1701. (Pastucha, T.: Najstaršia mestská kniha Ružomberka, Prothocolon Maius 1527 – 1701. Ružomberok: Mesto Ružomberok, 2021, 356 s. ISBN 978-80570-2928-1.)

2021 4 j krsko29. apríl 2021 bol na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku venovaný Tokiu, Hongkongu, New Yorku a – Banskej Bystrici. Do týchto rozmanitých miest sme sa dostali prostredníctvom konceptu jazykovej krajiny, ktorý vo svojej prednáške Jazyková krajina v meste – mesto v jazykovej krajine priblížil prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., pracovník Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. On-line prednáška sa uskutočnila pod záštitou ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity.

viera kovacova t2.sk 020Ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová vymenovala našu kolegyňu – vyučujúcu z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU doc. PhDr. Vieru Kováčovú, PhD., za členku Ústrednej jazykovej rady (ÚJR), poradného orgánu ministra kultúry. K tomuto uznaniu a oceneniu jej blahoželáme!


Funkčné obdobie členov ÚJR je štvorročné a do činnosti vymedzenej jej štatútom patrí sledovanie a hodnotenie praxe uplatňovania a dodržiavania zákona o štátnom jazyku, navrhovanie (koncepčných, organizačných a legislatívnych) opatrení na podporu vedeckého výskumu slovenského jazyka a jazykovej kultúry, posudzovanie návrhov na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a koordinovanie spolupráce odborných jazykovedných pracovísk v tejto oblasti, poskytovanie odborných stanovísk v sporných otázkach používania štátneho jazyka, sledovanie a hodnotenie tvorby terminológie a práce terminologických komisií pri ústredných orgánoch štátnej správy a hodnotenie situácie v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických príručiek.

promofoto ff 30Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku realizuje zaujímavé a atraktívne bakalárske študijné programy pre záujemcov o učiteľstvo či oblasti humanitných a spoločenských vied. Termín podania prihlášok je 30. apríl 2021.

 

FF KU ponúka jednoodborové štúdium anglistiky a amerikanistiky, filozofie, histórie, psychológie, slovenského jazyka a literatúry a žurnalistiky; medziodborové štúdium –  ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglistika a amerikanistika, filozofia, história, slovenský jazyk a literatúra a učiteľstvo predmetov v kombinácii – ľubovoľnú dvojkombináciu z ponuky anglický jazyk a literatúra, filozofia, história, nemecký jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra. Učiteľské štúdium je možné realizovať tiež v kombinácii ponuky FF KU s ponukou Pedagogickej fakulty KU. Detaily o podmienkach a ďalších možnostiach štúdia nájdete na našej webstránke ff.ku.sk v časti Prijímacie konanie.

2021 4 babic ucebnicaMarek Babic, člen Katedry histórie a v súčasnosti dekan FF KU je spoluautorom novej vysokoškolskej učebnice s názvom Bežný život starých Rimanov (Andoková, M. - Babic, M. - Eliášová-Buzássyová, Ľ - Rošková, D - Valachovič, P.: Bežný život starých Rimanov. Bratislava: Iris, 2020, 415s.).

 

Staroveký Rím patrí k fascinujúcim obdobiam svetových dejín. Rímskemu dedičstvu sa pripisuje výnimočný význam. Bez antického Ríma by nebolo modernej Európy ani toho, čo Európania vytvorili na iných svetadieloch. Hranice Rímskej ríše sa v časoch najväčšej slávy tiahli od Perzského zálivu po Severné more, od horného Nílu po Dunaj a Rýn, od predhoria Kaukazu po pohorie Atlas.

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo