obalka upavenaVydavateľstvo Verbum KU vydalo na jeseň 2016 vedeckú monografiu Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii. Jej autorkou je Jana Juhásová, PhD., členka katedry slovenského jazyka a literatúry. Monografiu tvorí päť štúdií (1. Medzi relativitou a reláciou. Pater noster na prelome tisícročí, 2. Od symbolu k latencii. Dve podoby spirituálneho diskurzu, 3. Herbert ako metóda. Stopa metafyzických básnikov v slovenskej spirituálnej poézii, 4. Výtvarná vnímavosť Rudolfa Juroleka, 5. Modlitba v súčasnej slovenskej poézii. Aktuálne žánrové tendencie), ktorých snahou je priblížiť základné pohyby pri osvojovaní si a aktualizácii spirituálnych motívov a žánrov v slovenskej ponovembrovej lyrike. „Autorkino čítanie básnických textov prebieha za sústavného kontaktu medzi literárnovedným a filozofickým kontextom a má tiež opodstatnené presahy životné a civilizačné. Odborné pole je rozšírené napríklad o produktívne kontakty a presahy smerom k fenomenológii, sociológii náboženstva, kulturológii alebo teórii a filozofii výtvarného umenia.“ (z posudku doc. Jaroslava Šranka, PhD.). Autorka sa snaží postihnúť predovšetkým špecifické vlastnosti našej súčasnej kresťanskej spirituálnej poézie (E. J. Groch, R. Jurolek, J. Kuniak, M. Milčák, P. Milčák, J. Gavura, J. Palaščák), a to aj v kontexte európskej lyriky a umenia. Monografia okrajovo reflektuje prácu so spirituálnym aspektom i v tvorbe básnikov iných vývinových línií.

Jana Juhásová, PhD. vyštudovala slovenský jazyka a literatúru – filozofiu na FF PU v Prešove, doktorskú prácu obhájila v odbore slovenská literatúra a literárna veda na FF UK v Bratislave.

Na základe overenia doručených návrhových lístkov volebná komisia konštatuje, že do volieb do AS FF KU, ktoré sa budú na FF KU konať 5. 10. 2016 v čase od 9:00 do 15:00, boli platne navrhnutí nasledovní kandidáti:

 

Kandidáti do študentskej časti AS FF KU:

 

  • Bystriansky Matúš
  • Dérer Pavol
  • Fecková Lucia

 

img 3134V tomto roku 2016 si Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pripomína 20. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa organizuje viacero podujatí, z ktorých prvé sa uskutočnilo túto sobotu, 24. septembra. Bolo to stretnutie absolventov zo všetkých študijných odborov, ktoré Katedra histórie za uplynulých 20 rokov realizovala. Na tejto spoločenskej akcii sa zúčastnilo cca 70 bývalých študentov, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska.

Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (AS FF KU) na svojom 8. zasadnutí konanom 28. 6. 2016 uznesením č.1 2016/8/2 vyhlásil doplňujúce voľby kandidáta na funkciu člena akademického senátu FF KU za študentskú časť. Voľby budú prebiehať podľa nasledujúceho harmonogramu:

 

- navrhovanie kandidátov: od 21. 9. 2016 od 12:00 hod. do 28. 9. 2016 do 12:00 hod.

- zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov: 28. 9. 2016 do 16:00 hod.

- voľby kandidáta na člena akademického senátu FF KU za študentskú časť: 5. 10. 2016 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

 

Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovil AS FF KU volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do funkcie člena akademického senátu FF KU za študentskú časť Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v zložení:

- František Bartek
- Mgr. Lenka Halamová
- Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
- PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.

 

Voľby kandidáta na funkciu člena akademického senátu FF KU za študentskú časť akademického senátu FF KU v Ružomberku sa budú riadiť vnútornou legislatívou FF KU v Ružomberku.

 

 

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo