Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 5. zasadnutí dňa 7. júna 2016 uznesením č. 46/2016 schválil hlasovanie o odvolaní šiestich členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, na písomný návrh nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU.


V súlade so Štatútom KU a Štatútom PF KU článok 12 odst. (17 d) a podľa Volebného a rokovacieho poriadku AS PF KU článok I odst. 14, AS KU vyhlasuje hlasovanie o odvolaní šiestich členov AS PF KU:


doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.,
doc. PaedDr. František Heiser, PhD.,
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.,
Mgr. Emil Maretta, PhD.,
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU,
Mgr. Miroslav Zajac, PhD.
 
Hlasovanie o odvolaní navrhnutých členov AS PF KU sa bude konať 14. júna 2016 (utorok) od 8:00 do 14:00 hod. v zasadačke PF KU (č. 139) v Ružomberku. Hlasovanie o odvolaní bude riadiť komisia v nasledovnom zložení:


PhDr. Eva Moraučíková, PhD. (predseda)
Doc. Markéta Rusnáková, PhD.
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.
Mgr. Zuzana Hatalová
Mgr. Ľubica Ďurajdová

 

Člen AS PF KU je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených členov zamestnaneckej časti akademickej obce. Platnosť odvolania člena AS PF KU nadobúda účinnosť dňom zverejnenia výsledkov. Hlasovanie o odvolaní je ukončené zverejnením výsledkov hlasovania o odvolaní členov AS PF KU za zamestnaneckú časť, najneskôr dňa 15.6.2016 do 14.00 hod.


              PhDr. Eva Moraučíková, PhD.
    predsedníčka komisie

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner