sutaz lit titPozývame študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku a všetkých vysokoškolákov na účasť v súťaži v písaní poézie SLÁVME TO SPOLOČNE. Jej 6. ročník, venovaný odkazu nadčasového spirituálneho básnika, Janka Silana, sa uskutoční 22. apríla v rámci festivalu UNIUM 2020.

Zameranosť na duchovnú tvorbu je vnímaná v širších významových kontextoch, nevyžaduje sa náboženské pozadie básní, ale skôr invencia, kreativita, autentickosť a sviežosť. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bude tiež rozborový seminár s členmi poroty, ktorú tvoria renomované postavy slovenskej literárnej a literárnovednej scény (J. Gavura, J. Juhásová, S. Kaščáková, M. Klapáková, L. Šafranová).


Ocenení študenti sa budú môcť zúčastniť bohatého festivalového programu, na ktorom budú mať status hosťa Katolíckej univerzity. Súťažné príspevky je potrebné zaslať do 1. apríla 2020.

 

Podrobné informácie:

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje VI. ročník celoslovenskej súťaže na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, básnika slovenskej katolíckej moderny.

 

Poslanie a cieľ súťaže:
Šiesty ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Slávme to spoločne 2020“ je organizovaný na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, významného básnika katolíckej moderny.
Poslaním súťaže je prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám, zvlášť k odkazu básnického diela Janka Silana a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom literárnej podoby – vlastnej literárnej tvorby študentov VŠ z celého Slovenska.

 

Súťažná kategória:
Do súťaže sa môžu zapojiť denní aj externí študenti a doktorandi všetkých slovenských vysokých škôl. Súťaž je určená autorom do 30 rokov, bez knižne vydaného diela umeleckej literatúry. Súťaž je jednokolová – celoslovenská. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti – Slováci, ktorí študujú na VŠ v Českej republike.

 

Tematické zameranie:
Tematické zameranie súťaže nie je zaväzujúco určené. Básnická tvorba súťažiacich môže a nemusí priamo súvisieť s literárnou tvorbou Janka Silana.

 

Podmienky:
Každý autor môže poslať min. 3, max. 10 básnických textov v rozsahu do 150 veršov. Prihlásená tvorba (ani jej časť) nesmie byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Básne musia byť napísané v slovenskom jazyku. Súťaž je anonymná. Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora. Súťažiaci k zásielke v zalepenej obálke priloží svoje údaje (meno, adresu, rodné číslo, vysokú školu, e-mailovú adresu). Vytlačené súťažné práce je nutné poslať v troch exemplároch na nižšie uvedenú adresu.

 

Adresa:
Silvia Kaščáková
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
s označením obálky „Slávme to spoločne 2020
Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou,
pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
Texty súťažných prác sa autorom nevracajú. Všetky súťažné práce môžu byť použité (publikované) v rámci propagácie súťaže.
Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade, že by nemohli dosiahnuť cieľ súťaže.


Dôležité dátumy:
Vyhlásenie súťaže: 1. február 2020
Uzávierka súťaže: 1. apríl 2020
Súťažné práce posudzuje odborná porota, ktorú vymenujú organizátori.
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční
22. 4. 2020 v Ružomberku v rámci festivalu UNIUM 2020.

 

Silvia Kaščáková, koordinátorka súťaže, www.pf.ku.sk
e-mail: silvia.kascakova@ku.sk

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner