dňa 9. marca 2021 schválil Akademický senát doplnenie k podmienkam prijatia

pre Akademický rok 2021/2022 pre študijné programy prvého stupňa nasledovné:

 

 • podmienkou pre prijatie do prvého ročníka bakalárskeho štúdia je úspešné absolvovanie testu zo slovenského jazyka pred zápisom do prvého ročníka (testy budú realizované Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku). Pedagogická fakulta KU v prípade záujmu zabezpečí uchádzačom prípravu na absolvovanie testu. Táto podmienka platí aj pre študentov v kombináciách s Filozofickou fakultou KU.

Dátum a spôsob konania testu:
6. august 2021 + opravné termíny podľa potreby, online
Bližšie informácie dostanete tu: marketa.rusnakova@ku.sk

Okruh potrebných vedomostí ku testu:

 • predstaviť seba i iných ľudí, povedať koľko je hodín, aký je deň, mesiac, rok a vyjadriť množstvo;
 • hovoriť o skúškach a štúdiu, vzdelávaní, práci a veciach, ktoré sa odo mňa očakávajú a ktoré mám povolenie vykonať, o povinnostiach súvisiacich s rôznymi zamestnaniami, peniazoch, o dohodnutých plánoch a vyslovovať predpoklady o budúcnosti, o zdraví a konzultovať zdravotné problémy s lekárom;
 • porozumieť jednoduchému článku v časopise, jednoduchému listu, jednoduchému telefonickému odkazu, jednoduchému mailu alebo súkromnému listu, hlavným častiam jednoduchého príbehu, jednoduchej konverzácií, krátkemu výkladu, článku vyjadrujúcemu určitý názor, jednoduchému hovorenému príbehu;
 • kupovať si veci v obchode, vybavovať veci na pošte a úrade, začať a ukončiť spoločenský rozhovor, zanechať telefonický odkaz;
 • vypýtať si a ponúknuť pomoc, porovnať dve a viac vecí a ľudí a používať spojovacie výrazy, robiť uzávery o prítomnosti;
 • zdvorilo prijať alebo odmietnuť pozvanie, vyjadriť súhlasiť a nesúhlasiť s ľuďmi v diskusii a vyjadriť svoj názor, vyjadriť svoje pocity a názory o každodenných situáciách, zdvorilo súhlasiť a nesúhlasiť s inými a vysvetliť prečo, na opis vecí použiť prídavné mená a vyjadriť ich intenzitu pomocou slovka "veľmi";
 • skontrolovať si informácie a požiadať ľudí o zopakovanie informácie a sledovať rozhovor, kde sa diskutujúci snažia urobiť nejaké spoločné rozhodnutie.

PF KU spolu s partnerskou jazykovou školou Vám ponúka absolvovať kurz slovenského jazyka pre cudzincov, ktorého obsahom budú práve vyššie vymenované okruhy jazykových vedomostí. Termín konania kurzu: 12. júl – 6. august 2021. Bližšie informácie o ponúkanom kurze (cena, obsah kurzu, spôsob konania) dostanete tu: marketa.rusnakova@ku.sk

 

 

Оголошення для іноземних абітурієнтів на навчання на педагогічному факультеті в Ружомберку

 

9 березня 2021 року Академічний сенат затвердив доповнення до умов вступу на навчальний рік 2021/2022 для навчальних програм першого ступеня таким чином:

 • Умовою для вступу на перший рік навчання в бакалавраті є успішне проходження тесту зі словацької мови до зарахування на перший курс (тести проводитиме педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку). У разі зацікавленості, педагогічний факультет університету забезпечить абітурієнтів підготовкою до складання тесту. Ця умова також стосується студентів в комбінації з філософічним факультетом Католицького університету.

Дата та спосіб тесту:
6 серпня 2021 р. + терміни для перездачі за потреби, онлайн
Більше інформації про пропонований курс можна знайти тут: marketa.rusnakova@ku.sk

 

Обсяг необхідних знань для тесту:

 • Представити себе та інших людей, сказати котра година, день, місяць, рік;
 • Розмовляти про іспити та навчання, освіту, роботу та речі, які від мене
  очікують і які мені дозволено виконувати, про обов’язки, пов’язані з різними робочими місцями, гроші, про узгоджені плани та робити припущення щодо майбутнього, про здоров’я та консультування проблем з лікарем;
 • Зрозуміти просту статтю в журналі, і мейл чи приватний лист, основні частини простої історії, діалогу, коротке пояснення, що висловлює думку;
 • Купувати речі в магазині, вирішувати питання на пошті та міській раді, розпочинати та закінчувати розмову, залишати телефонне повідомлення;
 • Запитати чи запропонувати допомогу, порівняти дві або більше речі, людей та використовувати сполучні вирази, робити висновки;
 • Ввічливо приймати, або відхиляти запрошення, висловлювати згоду та незгоду з людьми в дискусії та висловлювати свою думку, почуття та думки, щодо повсякденних ситуацій, ввічливо погоджуватися та не погоджуватися з іншими та пояснювати чому, використовувати прикметники, щоб описувати речі та виражати їх інтенсивність за допомогою слова „дуже“;
 • Перевірити інформацію та попросити людей повторити інформацію, спостерігати за розмовою, де дискутанти намагаються прийняти спільне рішення;

Педагогічний факультет Католицького університету спільно з мовною школою-партнером пропонує вам пройти курс словацької мови для іноземців, змістом якого стануть вищезазначені галузі знань мови. Дата курсу: 12 липня – 6 серпня 2021 р. Більше інформації про пропонований курс (ціну, зміст курсу, спосіб проводження) можна знайти тут: marketa.rusnakova@ku.sk

 

pdf logo 2 Оголошення для іноземних абітурієнтів на навчання на педагогічному факультеті в Ружомберку

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner