Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra biológie a ekológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

+421 44 432 6842 (spojovateľka)
+421 905 367 800

 

Webstránka katedry:

webstránka Katedry biológie a ekológie

 

Vedúci:
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

 

Zástupca:
Ing. Dana Blahútová, PhD.

 

Tajomník:

Ing. Jozef Macko, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)

 

Profesori:

prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

 

Docenti:
doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

 

Odborní asistenti:
RNDr. Michal Baláž, PhD.
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD (externý spolupracovník)
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)

 

Chemický laborant:
Silvia Lukáčová

 

Štátne skúšky

pdf logo 2

 Sylaby na bakalárske štátne skúšky 2020-2021

pdf logo 2

 Sylaby na magisterské štátne skúšky 2020-2021

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

  Výročná správa katedry za rok 2015pdf logo 2

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2 
Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra cudzích jazykov
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
doc. Andrey Kraev, CSc.

 

Zástupca:
PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.

 
Profesori:
prof. Irina Chelysheva, DrSc.

Docenti:
doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
doc. Andrey Kraev, CSc.
doc. Tatiana Korenkova, CSc.
    
Odborní asistenti:
PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD.
PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.
PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

 Študijný program (magisterský): Učiteľstvo ruského jazyka
a literatúry (v kombinácii) 2020-2021
Časť Ruský jazyk, literatúra a kultúra

pdf logo 2  Študijný program (bakalársky): Učiteľstvo ruského jazyka
a literatúry (v kombinácii) 2020-2021
Časť Ruský jazyk, teória

pdf logo 2

 Štátna záverečná skúška 2018-2019 (bakalárska) , Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu Dejiny a kultúra Talianska (Bc.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu Normatívna gramatika talianskeho jazyka (Bc.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu Dejiny talianskej literatúry (Bc.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku Dikaktika (Mgr.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku Linguistica italiana (Mgr.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku Literatúra (Mgr.) 2018-2019

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam z Talianskeho jazyka, akademický rok 2017/2018

pdf logo 2  Tézy k štátnym záverečným skúškam z Ruského jazyka, akademický rok 2017/2018

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2013
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná sprava katedry za rok 2011
  pdf logo 2ročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra chémie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

 

Vedúci:

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.


Zástupca:

Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.


Koordinátor ECTS:

Ing. Renáta Bellová, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

Ing. Renáta Bellová, PhD.


Profesori:

prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc.
prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.


Docenti:

doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.


Odborní asistenti:

Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Eva Culková, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Zuzana Lukáčová - Chomisteková, PhD.


Laborantka:

Mária Dvorská


Externí spolupracovníci:

prof. RNDr. Juraj Slabeycius, CSc. (externý spolupracovník z FZ KU)
doc. Ing. Jaroslav Demko, PhD. (externý spolupracovník z KBioaEK PF KU)
doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD. (externý spolupracovník FZ KU)

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2  Tézy k štátnym záverečným skúškam bakalárskym, akademický rok 2019/2020

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra geografie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

Zástupca:
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
RNDr. Pavol Papčo, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

Profesori:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

 

Docenti:
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. PaedDr. Ján Kancír, CSc.
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
 
Odborní asistenti:
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

  Štátnicové otázky 2020-2021 Bc.

pdf logo 2

  Štátnicové otázky 2020-2021 Mgr.

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner