online edu photo pfku

Začal sa posledný týždeň letného semestra 2019/2020. V tomto semestri sme sa, rovnako ako mnohé fakulty na Slovensku a vo svete, museli rýchlo adaptovať na nové podmienky vzdelávania dištančnou formou. Rozvíjame sa spolu – študenti a pedagógovia si postupne osvojujú techniky elektronického vzdelávania.

Vážení študenti, vážené študentky,

vzhľadom k prebiehajúcej situácii na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa na PF KU v Ružomberku spresňujeme harmonogram štúdia pre končiace ročníky Bc, a Mgr. stupňa, rovnako aj pre študentov RŠ a DPŠ:

Výučba
• v súlade s príkazom rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, č. P 4/2020 je stále realizovaná dištančnou metódou, zatiaľ v súlade s platným harmonogramom, koniec semestra bude 3.5.2020.

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku predlžuje termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021 do 30.4.2020.

Odporúčame využiť elektronickú prihlášku.

Všetky dokumenty, ktoré z dôvodu krízovej situácie nie je možné momentálne vybaviť (napr. potvrdenie od lekára, logopéda a pod.) uchádzači dodajú dodatočne.

 

Zároveň uchádzačom oznamujeme, že v rámci prijímacieho konania bol zrušený motivačný pohovor ako podmienka prijatia.

 

V prípade talentových skúšok na študijné programy telesná výchova, výtvarná výchova,  hudobná výchova a hudobné umenie – uskutočnia sa v najbližšom možnom termíne, o ktorom Vás budeme informovať.

banner2V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej formy štúdia a s tým súvisiace opatrenia, a to do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými autoritami.

Prezenčné vyučovanie na KU v Ružomberku a všetkých jej súčastiach je nahradené vyučovaním dištančným. O termíne ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budú študenti a zamestnanci KU informovaní dostatočne včas tak, aby sa vytvoril priestor na plynulý návrat na prezenčnú formu štúdia a na organizačné a technické zabezpečenie prezenčného vyučovania. Príkaz rektora KU P-4/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom pdf

február 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner