banner2V súlade s opatreniami prijatými Ústredným krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku naďalej ponecháva v platnosti prerušenie prezenčnej formy štúdia a s tým súvisiace opatrenia, a to do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými autoritami.

Prezenčné vyučovanie na KU v Ružomberku a všetkých jej súčastiach je nahradené vyučovaním dištančným. O termíne ukončenia prerušenia prezenčnej výučby budú študenti a zamestnanci KU informovaní dostatočne včas tak, aby sa vytvoril priestor na plynulý návrat na prezenčnú formu štúdia a na organizačné a technické zabezpečenie prezenčného vyučovania. Príkaz rektora KU P-4/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom pdf

Na základe príkazu rektora č. P-4/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom

dekan PF KU vydáva Usmernenie 1/2020 zo dňa 11.3.2020:

 

  1. Pretože od dňa 10.03.2020 12:00 je do odvolania, respektíve do určenia doby prerušenia verejnými autoritami prerušená výučba, všetkým vyučujúcim nariaďujem zabezpečiť dištančnú formu štúdia prostredníctvom portálu Moodle alebo inou korešpondenčnou formou.
  2. Príslušný vedúci katedry je zodpovedný za chod a činnosť katedry, rozdelenie úloh jednotlivým členom katedry, prípravu KEGA a VEGA projektov, publikačnú činnosť a konzultovanie záverečných prác.
  3. Termíny odovzdávania záverečných prác zostávajú nezmenené.
  4. Skúškové obdobie pre končiace ročníky sa nemení, vyučujúci nech pristupujú k absolvovaniu predmetu individuálne.
  5. Dekan PF KU odporúča v tomto období nerealizovať zahraničné pracovné cesty vrátane už schválených.
  6. Študijné oddelenie je odo dňa 11.3.2020 pre študentov zatvorené, potrebné administratívne úkony je možné vybaviť mailom alebo telefonicky.
  7. Na Hrabovskej ceste 1 budú uzatvorené prechody cez budovu.

fku 4828

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku 10. marca 2020 zasadalo kolégium rektora, ktoré prerokovalo opatrenia znižujúce riziko nákazy novým koronavírusom.

 

Rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko vydal príkaz, v ktorom prerušuje výučbu na všetkých fakultách na obdobie od 10. marca 2020 (12.00 hod) do 27. marca 2020 (vrátane).

 

Prezenčné štúdium bude na fakultách nahradené dištančným. Študenti a vyučujúci môžu využiť e-learning a samoštúdium. Rovnako sa prerušuje vyučovanie na Univerzite tretieho veku. Podrobnosti štúdia a prác na jednotlivých fakultách určia dekani fakúlt a riaditelia ostatných súčastí KU.

sutaz lit titPozývame študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku a všetkých vysokoškolákov na účasť v súťaži v písaní poézie SLÁVME TO SPOLOČNE. Jej 6. ročník, venovaný odkazu nadčasového spirituálneho básnika, Janka Silana, sa uskutoční 22. apríla v rámci festivalu UNIUM 2020.

Zameranosť na duchovnú tvorbu je vnímaná v širších významových kontextoch, nevyžaduje sa náboženské pozadie básní, ale skôr invencia, kreativita, autentickosť a sviežosť. Súčasťou vyhlásenia výsledkov bude tiež rozborový seminár s členmi poroty, ktorú tvoria renomované postavy slovenskej literárnej a literárnovednej scény (J. Gavura, J. Juhásová, S. Kaščáková, M. Klapáková, L. Šafranová).

KNV Presov kopiaV uplynulých dvoch týždňoch sa prezentovala Pedagogická fakulta KU na rôznych miestach a podujatiach. Vo štvrtok 30. januára promotím PF KU zamieril do Žiliny na podujatie Kam na vysokú. Ide o modernú prezentačnú výstavu pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre žiakov stredných škôl a ich rodičov, ktorí majú možnosť zistiť si informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste.

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner