Dňa 28.2.2019 vzniklo schválením Štatútu Akademickým senátom TF KU a vydaním dekrétu dekana TF KU Centrum na ochranu maloletých (COM) pri Teologickej fakulte Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Centrum na ochranu maloletých je pracoviskom TF KU pričom jeho činnosť je viazaná na štatút a predpisy Katolíckej univerzity.

Názov centra: Centrum na ochranu maloletých

Sídlo: Hlavná 91, 041 21 Košice

email: ochranamaloletychtf@ecclesia.sk

logo: logo centra je vysvetlené TU

Ciele činnosti COM:

  1. príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov
  2. podpora a realizácia interdisciplinárneho výskumu v oblasti sexuálneho zneužívania detí a adolescentov
  3. výcvikové a vzdelávacie aktivity v psychologickej, pedagogickej a duchovnej oblasti ohľadne sexuálneho zneužívania detí a adolescentov
  4. vzdelávanie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ciele COM
  5. audit rizikových faktorov a príprava konceptu vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mládež
  6. organizovanie špecializovanej pomoci obetiam sexuálneho zneužívania
  7. pomoc rodinám, komunitám a farnostiam
  8. vedenie diagnostiky a terapie osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania a posudzovanie rizikových faktorov páchateľov zneužívania
  9. aktivity na prekonanie manželských, rodinných a komunitných ťažkostí, ktoré vedú k zneužívaniu moci vrátane sexuálneho zneužívania
  10. propagácia a organizácia dobrovoľníctva v danej oblasti       

         Centrum na ochranu maloletých realizuje svoje ciele prostredníctvom organizovania kurzov v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj realizáciou tematických školení pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, organizáciou konferencií, zasadnutí, sympózií, seminárov a workshopov. COM spolupracuje s rôznymi organizáciami a vedeckými inštitúciami v oblasti cieľov jeho činnosti.

            Na čele organizačnej štruktúry Centra na ochranu maloletých stojí riaditeľ COM – JCLic. Andrej Kačmár, ktorý je menovaný dekanom TF KU na dobu 5 rokov. Členovia COM sú prijatí a menovaní dekrétom dekana TF KU na návrh riaditeľa pričom svoju činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu. Členovia pozostávajú z osôb, ktoré sú kompetentné v rôznych oblastiach, ktorými sa COM zaoberá. Spomedzi členov COM menuje riaditeľ tajomníka, ktorému je zverená úloha pomáhať riaditeľovi pri organizácií aktivít a činností v súlade so schválenými Štatútmi COM.

 
júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU