Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozývajú na slávnostné zhromaždenie akademickej obce dňa 25. 06. 2021 o 10.00h v aule sv. Košických mučeníkov TF KU,

Hlavná 89, Košice, spojené s promóciou absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia a odovzdaním diplomov absolventom akademického programu  Master v teológii manželstva a rodiny. Absolventov prosíme, aby sa o 8.30 hod. dostavili na študijné oddelenie TF KU podpísať prevzatie diplomu a osobných materiálov. Následne bude v Aule TF o 9.00 hod. nácvik slávnostného promočného aktu. Vstup do budovy a auly TF KU len za dodržania epidemiologických opatrení! Organizácia promócií sa riadi striktne v súlade s Metodickým usmernením k organizačnému zabezpečeniu promócií absolventov na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021 vydaným rektorom KU dňa 27. 05. 2021. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu Auly si každý absolvent môže pozvať na promóciu najviac 3 hostí.

Vážené študentky a Vážení študenti,
tí absolventi, ktorí sa promócie nezúčastnia, si môžu prevziať diplom na študijnom oddelení do 2 týždňov po promóciách (osobne) v čase úradných hodín (https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/teologicka-fakulta/studium-a-vzdelavanie/studijne-oddelenie/67297-oznamy-studijneho-oddelenia).

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU