Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie v doktorandských študijných programoch Katolícka teológia (v odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca).
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: 10. júna 2021
Forma štúdia: denná/externá. Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky (denná), 4 roky (externá)
Udeľované akademické tituly: ThLic., PhD.
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium.

Teologická fakulta KU oznamuje, že dňa 17. marca 2021 o 13.30 hod. sa na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku (ul. Hlavná 89, Košice) uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Mag. theol. Mag. theol. (relpaed.) ThLic. Bernharda Schörkhubera, MAS, Dipl.-Päd., Dipl.-Psych.   Téma dizertačnej práce je Schulpastoral - Wirklichkeit und Idee bildungsperspektivisch - pastoralsensibel - fundamentaltheologisch
Študijný odbor: 37. - Teológia, Študijný program: Katolícka teológia

Link na pripojenie na obhajobu

Prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v tomto akademickom roku je možné do 30.5.2020, k tomuto dátumu je potrebné predložiť elektronickú verziu práce. Vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 20.6.2020, inak nebude z organizačných dôvodov možná obhajoba v tomto akademickom roku.

Pokyny k odovzdaniu dizertačnej práce: pokyny-phd-2020.pdf

Prihlásiť sa na dizertačnú alebo licenciátnu skúšku je možné do 15.6.2020, prácu je potrebné odovzdať do 27.6.2020. Pri odovzdaní v neskoršom termíne nemôžeme garantovať vykonanie skúšky v tomto akademickom roku.

Pokyny k prihláseniu: pokyny-DS-Lic-2020.pdf

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU