Postup pri odovzávaní záverečnej práce je v tomto dokumente.

Správne vyplňanie položiek na tomto obrázku.

Postup na zistenie evidenčného čisla - kód záverečnej práce je uvedený tu.

Výnos MS SR o záverečných prácach, ktoré majú byť v PDF formáte (§3)

 

Záverečnú prácu študent vkladá do systému evidencie záverečných prác (AIS). "Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s vytlačenou formou záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá študent. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť vyhotovená vo formáte pdf (portable document format) s možnosťou prevodu na čistý text. Za prevoditeľnosť dokumentu na čistý text zodpovedá študent. Súbor musí byť označený názvom KodPrace.pdf." (Smernica dekana TF, čl.7, bod 7-8). Na titulnom liste ako školiace pracovisko uvádza študent katedru, na ktorej píše záverečnú prácu. Študent odovzdáva záverečnú prácu v dvoch vyhotoveniach - zviazanú v pevnej alebo mäkkej lepenej (nie hrebeňovej) väzbe! V prípade, ak chýba podpis školiteľa v zadaní práce je potrebné doložiť súhlas školiteľa (tzv. kartička na podpis- dostupná na študijnom oddelení). Spolu s prácou odovzdá  dve licenčné zmluvy pre CRZP a dve licenčné zmluvy pre vysokú školu (pri vypĺňaní licenčných zmlúv postupujte podľa pokynov v ozname o licenčnej zmluve). Upozorňujeme študentov, aby v záverečných prácach uvádzali celý názov študijného odboru (napr. sociálna práca). Práce bez podpisu školiteľa v zadaní práce, resp. súhlasu školiteľa (kartičky), licenčných zmlúv alebo s nesprávnymi údajmi na úvodnej strane (nesprávny názov študijného odboru, nesprávne uvedený názov katedry) nebudú prevzaté.

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU