Obsah článku

 

PUBLIKÁCIE

Rok 2012

Pavlove_listy_z_vazeniaFrantišek Trstenský, Pavlove listy z väzenia. Exegeticko-teologická analýza. Svit : KBD 2012, ISBN 978-80-89120-36-9 (224 strán)

Kniha je venovaná exegeticko-teologickej analýze štvorice novozákonných listov Filipanom, Filemonovi, Kolosanom a Efezanom, ktoré apoštol národov poslal z väzenia. Analýza každého zo štvorice listov je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť predstavuje historické okolnosti, otázku autorstva, miesto a čas kompozície, literárnu štruktúru a osobitosti konkrétneho listu. Druhá časť rozoberá jednotlivé verše, pričom sa pozornosť sústreďuje na obsah a použitú literárnu formu, štruktúry, slová a obrazy.

 

 

Rok 2011

zivot_apostola_pavlaFrantišek Trstenský, Život apoštola Pavla. Svit : KBD 2011, ISBN 978-80-89120-33-8 (345 strán)
Kniha obsahuje celistvé informácie o apoštolovi Pavlovi a interpretáciu biblických textov, zaoberá sa archeologickými údajmi a predkladá užitočnú fotografickú dokumentáciu.

 

 

 

Rok 2010

Komentar_k_JAkubovmu_listuFrantišek Trstenský, Komentár k Jakubovmu listu. Svit : KBD 2010, ISBN 978-80-89120-25-3 (127 strán)

Publikácia predstavuje komentár k Jakubovmu listu. Kniha sa delí na dve hlavné časti. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise. Približuje dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a štruktúru ako aj hlavné teologické témy. Venuje sa otázke identifikácie autora Jakubovho listu s novozákonnými nositeľmi mena Jakub a vysvetľuje rôzne prístupy k listu v priebehu dejín. Druhá časť obsahuje exegézu jednotlivých kapitol.

 

Rok 2009

Kumran_a_jeho_zvitkyFrantišek Trstenský, Kumrán a jeho zvitky. Svit : KBD 2009, ISBN 978-80-89120-18-5 (246 strán)

Kniha opisuje históriu zvitkov od Mŕtveho mora v zornom uhle histórie, archeológie a teológie. Kniha umožňuje komplexné uvedenie čitateľovi do najdôležitejšieho biblického objavu v 20. storočí.

 

 

Amare_il_SignoreFrantišek Trstenský, Amare il Signore per vivere. Studio esegetico di Dt 30,1-10. Roma 2009, 104 pages, ISBN 978–88–548–2607–6 (104 strán)
Publikácia analyzuje časť textu z Knihy Deuteronómium, ktorá sa venuje Moabskej zmluve. V prvej časti je priblížená história výskumu tejto knihy., Druhá kapitula podáva exegetickú a teologickú analýzu vybraných veršov Dt 30,1-10.

 

 

Rok 2008

Rozumiet_Matusovmu_evanejliuFrantišek Trstenský, Rozumieť Matúšovmu evanjeliu. Svit : KBD 2008, ISBN 978-80-89120-16-4 (212 strán)

Kniha ponúka komplexný úvod do Matúšovho evanjelia. Jednotlivé kapitoly sa zaoberajú úvodnými poznámkami, prameňmi a teologickým posolstvom evanjelistu a analýzou Ježišových podobenstiev a zázrakov a pridáva aj kapitolu s rozborom vybraných textov.

 

Svet_Noveho_zakonaFrantišek Trstenský, Svet Nového zákona. Svit : KBD 2008, ISBN 978-80-89120-17-8 (166 strán)

Je to praktická publikácia určená na úvodné štúdium Nového zákona. Kniha podáva základné informácie o evanjeliách v súhrnnom pohľade na tieto spisy a ich porovnanie, ďalej podrobnejšie vysvetľuje niektoré židovské zvyky, sviatky, skupiny, hnutia, a uvádza aj niektoré sociálno-náboženské prvky života z Ježišových čias.

Rok 2011

AAA
Family and marriage in the book of Tobit : sociological and anthropological aspects / Róbert Lapko. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2011. - 110 s. - Slov. verzia: Lapko, Róbert. Rodina a manželstvo v knihe Tobiáš : sociologické a antropologické aspekty. Svit : KBD Svit, 2011. 111 s. ISBN 978-80-89120-31-4. - ISBN 878-83-7604-131-5.

AAB
Život apoštola Pavla / František Trstenský. - [1. vyd.]. - Svit : Katolícke biblické dielo, 2011. - 348 s. - ISBN 978-80-89120-33-8.

Spišská diecéza a jej biskupi / František Dlugoš, Ľubomír Hromjak, Ľubomír Pekarčík. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - 143 s. - ISBN 978-80-8084-695-4.

ADE
The perception of the biblical text and its adaptation to the reader´s circumstances / František Trstenský. In: Malabar theological review. - ISSN 0974-8679. - Vol.6, No.1(2011), s. 3-13.

 

Ďalšie výstupy sú zverejnené vo výročnej správe katedry za rok 2011

 

máj 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU