V chorvátskom Záhrebe sa v dňoch 19.-22.9.2019 uskutočnila druhá európska konferencia zameraná na formáciu kňazov a zasvätených osôb a prevenciu rôznych foriem zneužívania pod názvom Formazione e prevenzione - il potere come servizio (Formácia a prevencia – moc ako služba).

Zástupcovia troch fakúlt sa od 13. do 20. júla  zúčastnili školenia katolíckych lídrov na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame.

Traja pedagógovia TF KU sa v dňoch 27.-28.2.2018 zúčastnili konferencie o arteterapii  v sociálnej rehabilitácii duševne chorých osôb a exkurzií v zariadeniach pre osoby s duševnými poruchami v Lubline.

KOŠICE (6. marca 2017) - Od pondelka 06. marca do stredy 08. marca 2017 prednášajú na pôde Teologickej fakulty KU hostia z Filozoficko-teologickej školy St.Pöltenu, Rakúska. Pozvaní profesori sa venujú špecifickým témam v rámci svojich katedier. V pondelok zazneli prednášky na tému didaktiky náboženskej výchovy a morálnej teológie. V ďalších dňoch budú nasledovať prednášky z vybraných kapitol filozofie a kánonického práva. Cieľom týchto prednášok a následných diskusíí je prezentácia rôznych pohľadov a smerov v teológii, ako aj prehĺbiť spoluprácu medzi teologickými školami a ich fakultami v Európe.

Dekanát TF KU

 

stretnutie dekanov

Košice/varšava (18. mája 2016) - V dňoch 12.-13. mája 2016 sa stretli dekani teologických fakúlt strednej a východnej Európy na pozvanie prof. Chris

tofera Pawlinu, r

ektora Pápežskej Teologickej fakulty vo Varšave, kde v závere podpísali spoločnú dohodu o spolupráci s Pápežskou Teologickou fakultou vo Varšave. Medzi

signatármi listu boli prof. Dr. Benas Ulevičius, Magnus Univerzita v Kaunase, ThLic. Miloš Lichner SJ z  Trnavskej univerzity,  prof. ThDr. Cyril Hišem z Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. dr. Sc. Darko Tomašević z Univerzity v Sarajeve, prof. Dr. Bernhard Dolný z Medzinárodné

ho Teologického ústa

vu vo Viedni. Súčasťou stretnutia bolo aj dvojdňové sympózium na tému „Teológia na križovatke súčasnosti.“

Dekanát TF

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU