Ekumenické spoločenstvo vzniklo r.1994 dobrovoľne, neformálne. Popudom vzniku bolo viacročné stretávanie predstaviteľov cirkví v komisií cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Košice. Sú to tieto subjekty: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a.v., Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresť. cirkev a Rímskokatolícka cirkev.

Židovská náboženská obec ako jediné nekresťanské spoločenstvo je členom spoločenstva, má štatút pozorovateľa a zúčastňuje sa jeho aktivít primerane obsahu svojej viery. Stretávania sú pravidelné. Miestom stretnutí býva Teologický inštitút Košice Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. V budove inštitútu je i sídlo Ekumenického spoločenstva na území mesta Košice. Spoločenstvo organizačne vedie zvolený moderátor. Každoročne konáme niekoľko významných bohoslužieb a aktivít. Sú to Ekumenická bohoslužbakoncom januára, Pašiový sprievod na Veľký piatok a ďakovná bohoslužba slova za úrodu v jeseni. Mesto Košice už tradične pripravuje Festival sakrálneho umenia, do ktorého aktívne vstupujeme koordinovanými bohoslužbami v rámci každej cirkvi. K spoločným aktivitám patrí i Kultúrny program ekumenického spoločenstva v rade predvianočných programov v meste Košice v posledný adventný večer, 23.12. V mesiaci júni Ekuména Košice sa zúčastňuje na spomienke na výročie počiatku deportácií židov z mesta na Židovskom cintoríne. Pôsobenie v rámci Komisie cirkví pri Mestskom zastupiteľstve umožňuje nám vstúpiť na pôdu správy mesta a do spolupráce s jeho predstaviteľmi. Koncom roka 1997 sa uskutočnilo stretnutie u nás a v Budapešti s podobnou komisiou. Viac na: http://ekumenake.rimkat.sk/historia/.

Web stránka  pre Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice je na adrese ekumenake.rimkat.sk. Mailovy kontakt je možný na adrese ekumenake@gmail.com. 

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU