Vážení čitatelia, v týchto dňoch vyšlo nové číslo Verba Theologica 1/2020, ktoré vás pozýva k novým reflexiám s veľmi pestrou obsahovou škálou. Filozofia dialógu a existencializmus, teológia nádeje, medzináboženský dialóg či kinematografia sú oblasti, do ktorých nám otvárajú dvere autori z česko-slovenského intelektuálneho prostredia. Jeden z článkov je aj v anglickom jazyku, číta sa však s ľahkosťou a veľmi prehľadne.


Peter Šajda nám vo svojom článku Towards a Dialogical Philosophy of Religion: Buber’s Ambivalent Reception of Kierkegaard (Smerom k dialogickej filozofii náboženstiev: Buberova ambivaletná recepcia Kierkegaarda) odkrýva dlhoročnú konfrontáciu Martina Bubera s ideovým svetom Sørena Kierkegaarda. Z hľadiska časového horizontu je nesmierne zaujímavé sledovať, ako Buber v priebehu štyridsiatich rokov dozrieva vo svojich presvedčeniach, počínajúc inšpiráciou v prvom kontakte, cez postupný odstup vedúci až ku kritike Kierkegaarda. V pohľade Bubera na dánskeho filozofa sa samozrejme odráža aj náboženské pozadie autorov. Martin Buber ako židovský filozof, mysliteľ inšpirovaný svojou chasidskou kultúrou a Kierkegaard ako kresťanský filozof z prostredia Dánskej luteránskej cirkvi.

Josef Mikulášek predstavuje vo svojom článku „Rigorózní nebo radikální“? Křesťanství a jeho služba polis v odkazu díla Johanna Baptisty Metze významného nemeckého teológa Johanna Baptista Metza cez štyri kľúčové slová jeho odborného záujmu, ktoré vyjadrujú aj jeho teologický odkaz: kristológia, dejinnosť, rigorózne alebo radikálne kresťanstvo, nádej. Citujem dve myšlienky, ktoré nájdeme rozvinuté v článku, lebo sa mi zdajú mať veľmi aktuálny dosah na Cirkev a službu kresťanstva v časoch koronavírusu. V prvom rade je to téma týkajúca sa radikálnosti a rigorozity kresťanstva: „Kdyby církev byla více evangelicky ´radikální´, nemusela by pravděpodobně být tak zákonicky ´rigorózní´.“ Druhou je myšlienka s veľkým vplyvom na svet, ktorý dnes tak veľmi potrebuje znovuobjaviť teologickú cnosť nádeje: „Naopak, naděje je roznětkou uvolňující síly, které jsou vším, jen ne pasivním očekáváním; pravým vykreslením doufajícího křesťana se tak stává být contemplativus in actione.“

Jaroslav Franc nás vovádza do egyptského sveta so svojím článkom Hlásat evangelium ve světě islámu: alexandrijský patriarcha Šenut III. (1923-2012). Určite čitateľa zaujme téma z netradičného islámského prostredia, kde stret kultúr prináša výzvy spojené so životom kresťanov. Franc najprv predstavuje alexandrijského patriarchu Šenuta III., jednu z nejvýznamnejších postáv egyptskej cirkvi v dvadsiatom storočí. Potom sa sústreďuje na jeho teologickú reflexiu, kde rozoberá vzťah medzi kresťanstvom a náboženstvom Mohameda, kresťanskú apologetiku  či problematiku misijného pôsobenia kresťanov v krajine, kde je zakázané otvorene ohlasovať evanjelium.

Bystrík Dragoš obohacuje čítanie nášho časopisu o svoju filozofickú tému s názvom Bezčasové riešenie teologického determinizmu. Atemporalita a teologický determinizmus sú priblížené cez stredovekých autorov ako Anzelm z Canterbury a Tomáš Akvinský. V druhej časti autor ponúka riešenia v diskusii súčasných autorov.

Každý film je istým spôsobom umeleckým stvárnením nejakého príbehu, myšlienky. Známy francúzsky režisér Jean Luc Godard nakrútil v roku 1985 kontroverzný film Je vous salue, Marie o príbehu Panny Márie z Evanjelia. V článku  Znovuobjevený Godard: film ´Zdrávas Maria´ jako výzva křesťanům k přemýšlení nám Jiří Kučera umne vysvetľuje, ako porozumieť filmu a autorovi. Tendencia medzi kresťanmi je skôr chcieť vidieť ortodoxný film o biblických postavách. Umelecká tendencia je však subjektívna a mnohokrát provokatívna, lebo chce viesť k premýšľaniu o faktoch viery. Preto je potrebné porozumieť autorovi a jeho úmyslu, keďže ide o úplne odlišný základ pre interpretáciu, ako ju mali napr. evanjelisti.

Verím, že bohatstvo tohto čísla nájde u vás svoju priazeň a v čase koronavírusu bude osviežením intelektu a povzbudením pre srdce.

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU