Vedecký časopis Verba Theologica je recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002. Vychádza dvakrát ročne (máj, november) a je zameraný na systematickú teológiu, biblickú teológiu, patristiku, posvätnú liturgiu a vzťah teológie s filozofiou, spoločenskými vedami, literatúrou a sakrálnym umením.

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku a doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku Vás srdečne pozývajú na slávnostné zhromaždenie akademickej obce dňa 25. 06. 2021 o 10.00h v aule sv. Košických mučeníkov TF KU,

Teologická fakulta umožňuje záujemcom o medzinárodný certifikát ECDL® (European Computer Driving Licence / ICDL® International Certification of Digital Literacy) preskúšanie v Akreditovanom testovacom centre SK118 od roku 2021. Certifikáty systému ECDL / ICDL sú rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú: Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.

Dekan TF KU vyhlásil druhé kolo prijímacieho konania na TF KU v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie:

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU