t_zasepaDátum narodenia: 23. apríl 1946
Miesto narodenia: Radziechowice, Poľsko
Štátne občianstvo: poľské a slovenské
Rodinný stav: slobodný
Dosiahnuté vzdelanie: vysokoškolské
Znalosť jazykov: anglický, francúzsky, španielsky, taliansky, nemecký, ruský, ukrajinský, lotyšský, slovenský, poľský, latinský a posunkovú reč
Záujmy: klasická hudba, divadlo, film, knihy, cudzie jazyky
Kontaktné údaje: Katolícka univerzita v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, rektor@ku.sk

KARIÉRA:
Názov inštitúcie Miesto Pozícia Obdobie
Farnosť Svätého Ducha Wieruszów (PL) kaplán (aj pre nepočujúcich) 1971–1974
Katolícka univerzita v Lubline (KUL)
- referát zahraničných vzťahov
Lublin (PL) vedúci referátu 1976–1992
KUL - akademická pastorácia Lublin (PL) kaplán 1975–1977
KUL - Inštitút výskumu poľskej emigrácie Lublin (PL) docent 1990–1991
KUL - Katedra súčasných foriem šírenia viery Lublin (PL) docent, profesor 1991–2008
Katolícke Rádio Lublin Lublin (PL) zakladateľ a prvý riaditeľ 1993–1995
Lublinská edícia týždenníka Nedeľa Lublin (PL) zakladateľ a prvý redaktor 1993–1995
Univerzita Komenského, Teologický inštitút Spišská Kapitula Spišské Podhradie pedagóg 1995-1998
Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, postgraduálne štúdium žurnalistiky Trnava pedagóg 1998–2000
Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa, neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły Lublin (PL) zakladateľ a prvý rektor 1999-2008

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra žurnalsitiky Ružomberok pedagóg a garant štúdia 2001-dodnes
Katolícka univerzita v Ružomberku Ružomberok rektor 2008-dodnes
Vzdelanie:
Názov inštitúcie Miesto Obdobie
Gymnázium Gen. Świerczewskiego Częstochova (PL) 1962-1965
Kňazský seminár diecézy Częstochowa Krakov (PL) 1965–1971
Katolícka univerzita v Lubline (Mgr.) Lublin (PL) 1974-1977
The Catholic University of America, Washington, D.C. (študijný pobyt) Washington, D.C (USA) 1977; 1981
University of Geneva (študijný pobyt) Ženeva (CH) 1981
Universita Cattolica del Sacro Cuore (študijný pobyt) Miláno (I) 1981-1983
KUL - doktorát z pastorálnej teológie (PhD.) Lublin (PL) 1983
KUL - habilitácia v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie (doc.) Lublin (PL) 1987
KUL - mimoriadny profesor (m. prof.) Lublin (PL) 1995
KUL - riadny profesor (prof.) Lublin (PL) 2001

Dosiahnuté úspechy:
 • Man of the Year 1997 – 1998, The International Biographical Centre of Cambridge, Anglicko – ako uznanie za službu vzdelávaniu a kultúre (in recognition for the service to education und culture).
 • Man of the Year 2001, The American Biographical Institute USA, za vynikajúci spoločenský a profesionálny úspech (for outstanding community and professional achievement).
 • Nominácia na Nobelovu cenu 2001, by The United Cultural Convention of te United States of America.
 • Medaila za zásluhy o Trnavskú univerzitu v Trnave.
 • Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku, 2004.
 • Čestný doktorát Prešovskej univerzity7. máj 2008.

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Zasępa, T.: Médiá v čase globalizácie. Bratislava 2002. S. 425. ISBN 80-7114-387-1.
 • Zasępa, T. – Iłowiecki, M.: Moc a nemoc médií. Bratislava 2003. S. 183. ISBN 80-224-0740-2.
 • Zasępa, T. - Olekšák, P.: Internet a globalizácia. Antropologické aspekty. Ružomberok 2006. S. 210. ISBN 80-8084-092-X.
 • Zasepa, T. – Olekšák, P.: Diplomacia pre žurnalistov. Ružomberok 2008. S. 71. ISBN 978-80-8084-257-4.
 • Zasepa, T. – Olekšák, P.: Mediálna výchova. Ružomberok 2008. S. 196. ISBN 978-80-8084-291-8.
 • Zasępa, T.: Pred Veľkonočným ránom. Prešov 1998. S. 96. ISBN 80-7165-124-9.
 • Zasępa, T.: Emigracyjni katecheci „Radiowej Godziny Różańcowej”. Buffalo 1984. S. 139.
 • Zasępa, T.: Umacniając braci w wierze. Buffalo 1989. S. 292.
 • Zasępa, T.: Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie europejskie i amerykańskie. Częstochowa 2000. S. 365. ISBN 83-7168-385-5.
 • Zasępa, T.: Internet – fenomen spoleczeństwa informacyjnego. Częstochowa 2001. S. 631. ISBN 83-7168-446-0.
 • Zasępa, T.: Internet i nowe technologie – ku spoleczeństwu przyszlości. Częstochowa 2003. S. 650. ISBN 83-7168-595-5.
 • Zasępa, T.: Idąc nauczajcie. Teoria katechetyczna Gabriela Morana, Lublin 1985, S. 215. ISBN 83-228-0088-6.
 • Zasępa, T.: Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna w USA (1931 – 1981). RW KUL, Lublin 1987. S. 276. ISBN 83 – 228-0088-6.
 • Zasępa, T.: Przed wielkanocnym porankiem. Częstochowa 1998. S. 127. ISBN 83-7168-129-1.
 • Zasępa, T. (red.): Edukacja medialna. Lublin 2002. S. 62. ISBN 83-7222-117-0.
 • Zasępa, T. (red.): Edukacja medialna. Lublin 2003. S. 57. ISBN 83 – 7222- 146-4.
 • Zasępa, T. (red): Nowe trendy w badaniach i nauce. Lublin 2005. S. 87. ISBN 83 – 7222-246-0.

Členstvo vo významných orgánoch a organizáciách:
 • Člen Görres – Gesellschaft, (1990 - ),
 • Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Ružomberok (2005 - ),
 • Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty PU Prešov (2000 - ),
 • Čestný člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU Trnava (1999 -),
 • Člen Odborovej komisie Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU (2004- ),
 • Člen vedeckého kolégia časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Otázky žurnalistiky (2007 - ),
 • Člen redakčnej rady časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Biuletyn edukacji medialnej (2004 - ),
 • Člen vedeckého kolégia vedeckého časopisu Mediálni studia (2007 - ),
 • Člen redakčnej rady časopisu Forum Sciencie et Sapiencie (1999 - ),
 • Člen redakčnej rady Orbis Communicationis, Prešov - Lublin, (2000 - ),
 • Člen redakčnej rady a recenzent >Theologos, Prešov, (2003 - ),
 • Člen Akreditačnej komisie „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej, Warszawa (1995 - ).
 • Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (2005 -),
 • Člen Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, (2006 - ).
august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU