Katolícka univerzita v Ružomberku (KU), Filozofická fakulta (FF), Vedecký ústav Ladislava Hanusa (VÚLH) si Vás dovoľujú úctivo pozvať na spomienkové, umelecké a esejistické pásmo pri príležitosti Dňa umelcov 2010 na FF KU s pripomenutím si sviatku blahoslaveného Fra Angelica – patróna umelcov a s uctením si zosnulého doc. PhDr. Imricha Vaška, CSc. (8. 11. 1936 – † 9. 2. 2010), literárneho historika, esejistu, editora, básnika a vysokoškolského pedagóga, dekana FF KU (2001 – 2007) a riaditeľa VÚLH. Podujatie sa bude konať v stredu 17. februára od 14.40 do 16.15 h na FF KU, Hrabovská cesta 1 (miestnosť F 101). Programu bude predchádzať svätá omša v Kaplnke sv. Alberta o 12.15 h, o 14.40 h bude podujatie pokračovať na FF KU.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarného umenia a Katedra hudby Vás pozývajú na medzinárodný kongres Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry, ktorý sa uskutoční 25. a 26. februára v rámci projektu Objavovanie strateného v čase pod záštitou rektora KU prof. Tadeusza Zasępu.

Bližšie informácie a program kongresu nájdete v priloženom letáku.
alebo na webovej adrese www.pf.ku.sk/cetart

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku oznamuje, že 23. 2. 2010 (utorok) v zasadačke VR č. 114/1. poschodie na Teologickej fakulte KU v Košiciach, Hlavná 89 sa uskutočnia habilitačné prednášky v odbore katolícka teológia:

Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás pri príležitosti 10. výročia dovoľuje pozvať na benefičný koncert Pocta pre KU, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. apríla o 17.00 h vo Veľkej sále Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok organizátori venujú na podporu projektu výstavby Univerzitnej knižnice KU.

Pripravovaný projekt sa podľa jeho autora Jozefa Šišilu zameriava na podporu miestnej kultúry v metropole dolného Liptova. Jeho jadrom je koncert, ktorý v bohatom hudobnom programe predstaví hudobné telesá a sólistov vážnej hudby spätých s regiónom Liptova alebo mestom Ružomberok.

Základné hodnoty, misia a vízia univerzity sú strategickými piliermi, na ktorých stojí náš rozvoj. Sú vecou nás všetkých – vedenia univerzity, fakúlt, pedagógov, zamestnancov i študentov. Dovoľte, preto aby som Vás všetkých úctivo pozval na predstavenie misie, vízie a základných hodnôt univerzity, ku ktorým sme spoločne dospeli v pracovnom tíme a ktoré boli potvrdené aj otvorenou anketou na našej internetovej stránke. Predstavenie sa uskutoční v utorok 8. decembra 2009, s týmto programom: 9.00 h - svätá omša v Univerzitnom kostole sv. Rodiny (celebruje spišský biskup Mons. František Tondra), 10.30 h - zhromaždenie akademickej obce v Aule Jána Pavla II., 12.00 h - spoločný obed pre všetkých zamestnancov KU (jedáleň na Hrabovskej ceste) Z uvedeného dôvodu bude 8. decembra 2009 na KU prerušené vyučovanie do 13.00 h.

Tešíme sa na Vašu účasť!

prof. Tadeusz Zasępa, PhD,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU