Sekretariát rektora

Mgr. Danka Maliňáková, PhD.

+421 918 722 107

Danka.Malinakova[zavinac]ku.sk

 

Public relations

PaedDr. Martin Pinkoš
Martin.Pinkos[zavinac]ku.sk

 

Referát pre riadenie kvality a vnútornú legislatívu

Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426  
Daniela.Vrabkova[zavinac]ku.sk

 

Referát hlavného kontrolóra

Mgr. Katarína Nižnanská, PhD.

+421 918 111 154

katarina.niznanska[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ PROREKTORMI

 

Referát pre vzdelávanie a akreditáciu

Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416

Olga.Patoprsta[zavinac]ku.sk

 

Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
Jarmila.Bellova[zavinac]ku.sk

 

Poradenské centrum KU

Mgr. Katarína Markovičová, PhD.

poradna[zavinac]ku.sk

katarina.markovicova[zavinac]ku.sk

+421 918 337 410

 

Mgr. Martina Šavolová

martina.savolova[zavinac]ku.sk

+421 917 224 662

 

Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.
gabriela.ratkovska[zavinac]ku.sk
+421 918 722 078

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility

Michaela Moldová Chovancová, PhD.

+421 918 337 411
Michaela.Moldova.Chovancova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Lucia Kravčáková
+421 918 337 433
Lucia.Kravcakova[zavinac]ku.sk

 

PaedDr. Martin Pinkoš
Martin.Pinkos[zavinac]ku.sk

 

 

Referát pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
(vrátane nostrifikácie dokladov o vzdelaní)

Mgr. Mária Parigalová
+421 918 337 412
Maria.Parigalova[zavinac]ku.sk

 

 

Univerzitná knižnica KU

Mgr. Katarína Matušková - vedúca knižnice  
+421 905 562 229
Katarina.Matuskova[zavinac]ku.sk    

 

Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: kniznica[zavinac]ku.sk
http://uk.ku.sk 


Mgr. Anna Chlebničanová
Ing. Ján Culka        
Mgr. Dana Kočibálová           
Mgr. Mária Labašková             
PaedDr. Darina Obušeková, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
PaedDr. ThLic. Anna Baroková
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TF KU, Teologický inštitút Spišské Podhradie)

 

 

VERBUM  vydavateľstvo KU

Ing. Martin Kuniak 

+421 918 337 452

Martin.Kuniak[zavinac]ku.sk

 

 

ÚTVARY RIADENÉ KVESTOROM
 
Sekretariát kvestora

  

 
Oddelenie ekonomiky, účtovníctva a správy majetku

 Mgr. Františka Hlinová - vedúca oddelenia
+421 918 337 419  
Frantiska.Hlinova[zavinac]ku.sk

 

Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415  
Ema.Mojsova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Jana Garajová
+421 918 337 417  
Jana.Garajova[zavinac]ku.sk

 

PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418  
Maria.Migrova[zavinac]ku.sk

 

Bc. Monika Hatalová

+421 918 722 073

monika.hatalova[zavinac]ku.sk

 

Bc. Mária Mliečková
Maria.Mlieckova[zavinac]ku.sk

 

Referát pre riadenie ľudských zdrojov a mzdy

Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423  
Marta.Ondrejkova[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422  

Iveta.Bajciova[zavinac]ku.sk

 

Oddelenie prevádzky, služieb, BOZP a PO

Mgr. Mária Betíková - vedúca oddelenia
+421 918 337 421
Maria.Betikova[zavinac]ku.sk

 

Peter Kubačka
+421 918 337 445  
Peter.Kubacka[zavinac]ku.sk

 

Zdenko Rajský

Anna Lenártová

Peter Málik
Katarína Vavreková
Zuzana Antušáková

Božena Kubalová

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenie KU

Mgr. Renáta Šrámeková - vedúca oddelenia 
+421 918 337 414        
Renata.Sramekova[zavinac]ku.sk

 

Martin Piatko
+421 918 337 453
Martin.Piatko[zavinac]ku.sk

 

e-mail: ubytovanie[zavinac]ku.sk
http://usz.ku.sk

 

Lívia Bucová

Iveta Drobulová

Zuzana Fričová

Margita Gejdošová
Drahomíra Hyravá

Zdeno Král

Alena Máliková
Jozefína Mikulcová
Bc. Viera Tranová

Eva Rošteková

Viera Vyparinová

 

Referát investičných činností, nákupu a verejného obstarávania

Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145  
Jaromir.Biros[zavinac]ku.sk

 

Referát registratúry, spisovej služby a archívu
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450  

Veronika.Baloghova[zavinac]ku.sk

 

Adriana Veselovská
+421 918 722 040  
Adriana.Veselovska[zavinac]ku.sk

 

Mgr. Ladislav Fínik
Ladislav.Finik[zavinac]ku.sk

 

Referát pre projektovú činnosť

Mgr. Katarína Nižnanská, PhD.

+421 918 111 154

katarina.niznanska[zavinac]ku.sk

 

Referát bezpečnostného manažmentu, civilnej ochrany, GDPR

Ing. Radislav Kendera, PhD.
Radislav.Kendera[zavinac]ku.sk

 

 

Oddelenie infraštruktúry IT a informačných systémov

Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: uikt[zavinac]ku.sk
http://uikt.ku.sk

 

Ing. Jana Kollárová
+421 918 337 437
Jana.Kollarova[zavinac]ku.sk

 

Ing. Vendelín Ružička
+421 918 337 434
Vendelin.Ruzicka[zavinac]ku.sk

 

Ing. Peter Debnár
+421 918 722 016
Peter.Debnar[zavinac]ku.sk

 

Ing. Rudolf Kollár
+421 907 808 084
Rudolf.Kollar[zavinac]ku.sk

 

 

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU