2021 ucchei koniec3Na FF KU bol po troch rokoch trvania úspešne ukončený projekt Jean Monnet Module nazvaný Kríza na Ukrajine – Výzva pre európsku integráciu. Projekt riešiteľov Ivana Koniara, Martina Horemuža a Andrey Božekovej bol v roku 2017 podporený v rámci akcií Jean Monnet, ktoré sa zameriavajú na podporu vzdelávania a výskumu v oblasti európskych štúdií. Projekt sa prostredníctvom realizácie série kurzov venoval špecifickým výzvam, ktoré pre Európsku úniu vyvstali z ukrajinskej krízy.

 

Ústrednou myšlienkou projektu bolo reflektovať skutočnosť, že projekt európskej integrácie, dlhodobo považovaný za hlavný príspevok EÚ k mieru a stabilite v Európe, sa v prípade Ukrajiny stal dôvodom medzinárodnej krízy a ozbrojeného konfliktu. To vytvára otázky ohľadom budúcnosti európskej integrácie a je zároveň testom toho, či EÚ dokáže reagovať na politické, spoločenské a hodnotové výzvy, ktoré táto kríza prináša.     

 

u10Stanovisko Konzorcia slovenských vysokých škôl k hlavným okruhom zmien a doplnení zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách navrhnutým MŠVVaŠSR 17. februára 2021.

 

V súvislosti s novým začínajúcim komplexným systémom akreditácie a požiadavkami na kvalitu vysokoškolského vzdelávania opierajúceho sa o európske normy kvality, ktorú očakávajú v čoraz vyššej miere uchádzači o štúdium na Slovensku, ale aj mladí učitelia a vedci rozhodujúci sa zostať na Slovensku alebo odísť do zahraničia, so súčasným znižovaním štátnych dotácií vysokým školám, novým spôsobom hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti a pripravovanými zmenami vo financovaní vysokých škôl sa navrhované inštitucionálne zmeny zákona o vysokých školách zasahujúce uznávané princípy akademickej slobody a autonómie javia ako vzájomne nesúladné kroky vysokoškolskej reformy, ktorá sa stáva pri takom počte a kvalite nových reformných prvkov príliš veľkou záťažou pre vysoké školy na Slovensku v krátkom čase. Reforma tým môže strácať svoje smerovanie a minúť cieľ.

 

knizniceSlovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlasujú pre rok 2021 22. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v období 1. – 7. marca pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.

 

V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sme pripravili tzv. Virtuálny knižný kalendár. Každý deň počas marca budeme na našich sociálnych sieťach (Facebook a Instagram) prinášať interaktívne výzvy, ktoré budú pri hľadaní odpovede navádzať na využívanie online katalógu a lepšiu orientáciu v knižničnom fonde.

 

Naším cieľom je spropagovať tvorbu vlastnej rešerše a taktiež inštruktážne videá, ktoré sme pridali na náš web. Samozrejme pre troch úspešných riešiteľov máme pripravené odmeny. Rovnako bude počas celého mesiaca marec 50% zľava na registračný a prolongačný poplatok pre všetkých (študentov i odbornú verejnosť). Začítaj sa do mňa! – pod týmto názvom máme tak, ako každý rok, pre našich užívateľov pripravené miesto, kde budú k dispozícii multiplikáty kníh a časopisov, ktoré si budú môcť zobrať zdarma.

srk4Dňa 23. februára 2021 sa rektorky a rektori slovenských vysokých škôl  stretli s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom na Ekonomickej univerzite v Bratislave, aby prerokovali mimoriadne dôležité témy. Medzi ne patril návrh novely vysokoškolského zákona a prerozdelenie prostriedkov v rámci  Plánu obnovy. K prerokovaným témam členovia Slovenskej rektorskej konferencie prijali uznesenia.

 

SRK  zásadne nesúhlasí s mediálne prezentovaným návrhom MF SR na prerozdelenie prostriedkov v rámci „Plánu obnovy“ v časti „Vzdelávanie“. Sumu, vyčlenenú na hĺbkové reformy vysokého školstva v navrhovanom objeme približne 200 miliónov eur, považuje SRK za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu.

rusko maliarDoc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. sa venuje textilu a textilnému dizajnu, komornej maľbe, kresbe a grafike, tvorbe objektov, interiérovej architektúre i grafickému dizajnu. Popri pedagogickej činnosti na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku pravidelne vystavuje a zúčastňuje sa umeleckých sympózií a workshopov doma i v zahraničí. Pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov mu gratulujeme a prajeme najmä veľa kreatívnych podnetov. Zároveň prinášame krátky rozhovor s jubilantom.

 

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku pôsobíte prakticky od jej založenia. Máte možnosť sledovať dlhodobý rozvoj tejto vzdelávacej inštitúcie. V čom vidíte dnes jej poslanie a jedinečnosť?

 

Áno dodnes si pamätám ako ma Otec biskup Tondra navštívil s Dr. Javorkom, ako vedúceho katedry Úžitkového umenia II., detašovaného pracoviska VŠVU v Bratislave so sídlom v Ružomberku, a žiadal ma o podporu myšlienky založenia Vysokej školy, ktorá by mala vychádzať z katolíckej morálky. Neskôr, v roku 1999 som sa stal súčasťou Pedagogického inštitútu sv. Ondreja a o rok nato vznikla Katolícka univerzita.

 

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU