preberanie funkcie rektoraRUŽOMBEROK (27. augusta 2018) – Katolícka univerzita v Ružomberku má nového rektora. Oddnes ju riadi Jaroslav Demko, ktorý sa tak stáva šiestym rektorom KU v jej doterajšej histórii. Docent Jaroslav Demko prevzal úrad rektora od svojho predchodcu prof. Jozefa Jaraba v piatok 24. augusta za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa (Konferencie biskupov Slovenska) Antona Ziolkovského a Daniela Macka, vedenia KU a predsedu akademického senátu Miroslava Huťku.

 

Podľa zákona o vysokých školách je rektor štatutárnym orgánom. Nielen riadi univerzitu, ale koná v jej mene a zastupuje ju navonok. „Cieľom nového vedenia je zvyšovať kvalitu tak, aby KU poskytovala kvalitnejšie vzdelanie, robila kvalitnejšiu vedu a kvalitnejší výskum. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zaviesť manažérsky systém riadenia a systém riadenia kvality. Tieto kroky budú patriť medzi moje priority, pretože sú nevyhnutne potrebné pre ďalšie fungovanie našej univerzity,“ vyhlásil rektor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. Zavedenie manažérskeho systému riadenia nie je podľa rektora samoúčelné. Nový systém prinesie zvýšenie akademickej výkonnosti a zlepší konkurencieschopnosť a rezilienciu jedinej slovenskej katolíckej univerzity.

 

Podľa štatútu KU chce katolíckym duchom inšpirovať nielen jednotlivcov, ale aj celú univerzitnú obec. Podľa rektora by KU na jednej strane mala byť rovnaká ako iné univerzity, teda etablovaná, fungujúca, kvalitná, akreditovaná. „Na druhej strane ale v čom by sme mali byť iní, tak mali by sme byť inšpirujúci. Vnášať Ducha a nový dych. Mali by sme byť kvalitnejší ako ostatní. A mali by sme ísť príkladom,“ uviedol rektor J. Demko, ktorý sa chce zamerať na stabilizovanie finančnej situácie univerzity, zastaviť pokles študentov, akreditovať čo najvyšší počet študijných programov a zlepšiť vedecko-výskumnú činnosť. Otvorí aj diskusiu o zriadení technickej akadémie. „Tieto ciele budem napĺňať v produktívnej spolupráci so všetkými zložkami univerzity. Myslím si, že rektorská vízia je atraktívna pre celú akademickú obec, ktorá sa k nej môže hlásiť.“

 

Jaroslav Demko prichádza do úradu rektora z Katedry biológie a ekológie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Nový rektor chápe ekológiu v širších súvislostiach, nielen ako vedu o životnom prostredí. „Ekológia je aj veda o nás a o vzťahoch, aké si v životnom prostredí vytvárame. Zameriam sa teda na 'akademický ekosystém', teda v akých vzťahoch fungujeme a ako ich môžeme zlepšiť v duchu porozumenia, odpustenia, ale i v snahe neustále sa skvalitňovať a rozvíjať. Vytvoríme si čistejšie a lepšie 'životné prostredie' na našej milovanej univerzite,“ povedal rektor Demko.

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU