salamanca magna charta 2

Od 18. septembra 2018 patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku medzi signatárov Magna Charta Universitatum. Stalo sa tak podpisom listiny počas slávnostnej ceremónie na Univerzite v Salamanke. Tento rok malo podujatie osobitne slávnostný charakter, pretože sa konalo pri príležitosti 30. výročia podpisu Magna Charta Universitatum, a pri príležitosti osláv 800. výročia založenia Univerzity v Salamanke. Podujatia sa zúčastnilo 250 rektorov a prorektorov z 50 krajín. Mimoriadny význam podujatia zdôraznila aj prítomnosť španielskeho kráľa Filip VI. a kráľovnej Letízie, ministra školstva, prezidenta regiónu Salamanky a ďalších významných hostí.

 

 

podpisovanie listiny magna charta

Prorektorka Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Mária Kozová podpísala v mene rektora KU listinu Magna Charta Universitatum

 

Príprava žiadosti o prijatie do Magna Charta Universitatum a proces preskúmania a hodnotenia Katolíckej univerzity v Ružomberku prebiehali v rokoch 2017 – 2018. Veľká vďaka za prípravu potrebných dokumentov pre­to patrí predchádzajúcemu vedeniu, menovi­te vtedajšiemu rektorovi prof. Jozefovi Jarabovi a prorektorovi pre zahraničné vzťa­hy prof. Františkovi Trstenskému. Veľká vďaka patrí tiež rektorom troch univerzít, a to Univerzity Karlovej v Prahe, Univerzity Palackého v Olomouci a Trnav­skej univerzity v Trnave, ktorí písomne pod­porili prijatie KU za signatára Magna Charta Universitatum.

 

salamanca magna charta 3

 

Magna Charta Universitatum je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Listina bola podpísaná pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. Text charty je pre signatárov štandardom pri presadzovaní rovnakých akademických hodnôt a cieľov. Činnosť signatárov charty je koordinovaná platformou Magna Charta Universitatum Observatory, ktorá monitoruje univerzitnú slobodu v jednotlivých krajinách a na každoročných konferenciách sa venuje aktuálnym vzťahom univerzít a ich komunít na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Tento rok bola konferencia zameraná na "Univerzitné hodnoty v meniacom sa svete" Konferencie sú spojené so slávnostnou ceremóniou prijímania nových signatárov. K Charte od 18. septembra 2018 pribudlo k doterajším 816 univerzitám z 86 krajín sveta 73 nových signatárov. Medzi novými signatármi boli štyri univerzity zo Slovenska. Okrem Katolíckej univerzity v Ružomberku sú novými signatármi Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktoré sa pripojili k 13 slovenských univerzít, ktoré už listinu Magna Charta podpísali.

 

 

salamanca magna charta

 

slovenskí účastníci v salamanke

Zástupcovia slovenských univerzít, ktoré sa stali signatármi listiny Magna Charta Universitatum s ďalšími slovenskými účastníkmi na nádvorí Univerzity v Salamanke

 

 

Text: Mária Kozová

Foto: www.usal.es

         Adriana Krupová

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU