pamatny spis originalRUŽOMBEROK (24. januára 2019) – Hoci Ružomberok získal charakter univerzitného mesta až v roku 2000 vznikom Katolíckej univerzity v Ružomberku, snaha etablovať univerzitu do stredu Slovenska má už 80-ročnú históriu. Presne 24. januára 1939 vznikol pamätný spis, v ktorom sa mesto usilovalo o presídlenie technicky zameranej vysokej školy z Košíc práve do Ružomberka.

 

Zakrátko po vzniku Vysokej školy technickej, pomenovanej po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi v Košiciach, došlo k Prvej viedenskej arbitráži v novembri 1938, ktorou Slovensko stratilo viaceré územia a mestá, vrátane Košíc. Znamenalo to, že sa novozaložená technická vysoká škola musela presťahovať. A tak sa aj stalo – namiesto Košíc začala pôsobiť v Martine.


   V týchto turbulentných časoch prichádza na rad Ružomberok. Starosta mesta Anton Mederly a notársky hlavný tajomník Viktor Sliacky podpísali Pamätný spis pre definitívne umiestnenie Vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava Štefánika v Ružomberku dňa 24. januára 1939.
    V pamätnom spise pre umiestnenie školy do Ružomberka argumentujú najprv vhodnou geografickou polohou mesta a jeho položením na dopravnej sieti, ale aj prítomnosťou významných priemyselných, stavebných podnikov či peňažných ústavov. Dôvodom, pre ktorý mala táto škola prísť do Ružomberka, je aj existencia kultúrneho domu (vhodného na spoločenské a kultúrne udalosti), múzea, knižnice a blízkosť Korytnice, Lúčok, Ľubochne či okolitých hôr.
   Napokon sa v pamätnom spise uvádza: „Andrej Hlinka, hoci bol kňazom, vedel, že hospodárske povznesenie Slovenska znamená záchranu života slovenského národa. Preto zakladal hospodárske podniky [...] Keby dnes žil, postaral by sa po strate Košíc, aby položil základy moderného slovenského hospodárstva, t.j. základ slovenskej techniky vo svojom sídle. Súčasné a budúce generácie slovenské, vedomé významu Hlinkovskej tradície, ako duchovného majetku národa, majú právo požadovať od Ružomberka, aby budoval na základoch, položených otcom národa. Tiež môžu žiadať, aby nastupujúci tvorcovia slovenského hospodárstva boli odchovaní v duchu národa, čo je zaiste najlepšie možné v sídle Hlinkovom. A keď tedy všetky závažné okolnosti hovoria za umiestnenie definitívneho sídla slovenskej vysokej školy technickej do Ružomberka, zaiste všetci verní synovia slovenského národa splnia poslednú vôľu svojho osláveného otca tým, že sa pričinia, aby z pôdy ním zoranej vyrástol monument najmodernejší a pre zachovanie národa najpotrebnejší, slovenská technika v Ružomberku.
    O týždeň nato 30. januára 1939 zaslal tajomník ministra financií list obecnej rade, v ktorom ju informoval, že dostal pamätný spis a „realizovanie požiadavky v ňom odôvodnenej bude na príslušných miestach podporovať.
     Ružomberok vyvinul veľké úsilie, aby univerzitu získal, návrh mal aj podporu mestských poslancov. Mesto sľúbilo poskytnúť potrebný pozemok, prispieť 10 miliónmi Kčs na výstavbu školy, profesorských bytov a menzy a potom školu i naďalej podporovať.
     Dokonca bol vypracovaný vládny návrh zákona, ktorý počítal s premiestnením Slovenskej techniky z Košíc do Ružomberka a vyučovali by sa tu odbory ako inžinierske staviteľstvo konštruktívne a dopravné, inžinierske staviteľstvo vodohospodárske kultúrne a zememeračské inžinierstvo. V dôvodovej správe sa počítalo aj s neskorším založením lesníckeho inžinierstva a doplnením ostatných odborov.
     Ešte v apríli 1939 snahu Ružomberčanov podporoval aj Klub inžinierov Slovákov sídliaci na Dunajskej ulici v Bratislave. Napriek tomuto úsiliu vznikla Slovenská vysoká škola technická napokon v Bratislave, kde existuje už osem desaťročí. Od apríla 1991 ju poznáme pod názvom Slovenská technická univerzita v Bratislave.

 

Časový sled udalostí:
25. júna 1937           zriadenie Vysokej školy technickej dr. M. R. Štefánika v Košiciach
2. november 1938     Prvá viedenská arbitráž
5. december 1938     v Martine otvorili prvý školský rok
24. január 1939        Pamätný spis mesta Ružomberok
február 1939             nový názov: Slovenská vysoká škola technická
1939                        sťahovanie z Martina do Bratislavy
25. júl 1939              zákon o Slovenskej vysokej škole technickej
1. apríl 1991             zákon o Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 

pamatny spis original

 

Obr.: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU