img 0315Masarykova univerzita v Brne, Pedagogická fakulta realizuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a ďalšími partnermi (Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s., mestom Ružomberok a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) od 1. septembra 2017 do 30. júna 2019 významný projekt týkajúci sa ochrany vybratých pamiatok UNESCO na českej a slovenskej strane.

 

Projekt nesie názov "Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov" (UNESCO-VLaMI). Zameraný je na prehĺbenie spolupráce inštitúcií, subjektov a osôb priamo spravujúcich pamiatky UNESCO alebo nachádzajúcich sa v lokalite UNESCO resp. v jej ochrannom pásme.

 

Ide o projekt, ktorého cieľom je prepojiť vedecké poznatky z oblasti krajinného, územného a strategického plánovania územia, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO s praxou na úrovni samospráv (obce Mikulčice a mesta Ružomberok) a zabezpečiť udržateľnosť spolupráce medzi partnermi projektu a ďalšími spolupracujúcimi inštitúciami.

 

Záujem pokračovať vo vzájomnej spolupráci na ďalších aktivitách aj po skončení projektu UNESCO-VLaMI bol potvrdený dňa 6. mája 2019 v Ledniciach na workshope "Úloha administratívnych, ekonomických a občianskych subjektov v špecificky chránených územiach UNESCO", a to podpisom Memoranda o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Partnermi Memoranda o spolupráci sú: Masarykova univerzita v Brne, Katolícka univerzita v Ružomberku, Biosférická rezervácia Dolní Morava, o.p.s., Správa CHKO a Biosférická rezervácia Poľana, Masarykovo múzeum v Hodoníne, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Občianske združenie Vlkolínec, Mesto Ružomberok a obec Lednice.

 

Štatutárni zástupcovia subjektov, ktoré prijali Memorandum o spolupráci, slávnostne podpísali vyhlásenie o budúcej spolupráci v oblasti zachovania tradičných hodnôt ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, realizácii pravidelných školiacich a vzdelávacích programov pre predstaviteľov miestnych samospráv a štátnej správy spravujúcich lokality UNESCO, v oblasti podpory tradičných foriem hospodárenia a podpory tradičných remeselných zručnosťou pri obnove a údržbe objektov ľudovej architektúry.

 

                                                                                    Autor: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

 

img 0315

 

Slávnostný podpis Memoranda o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Sprava: doc. Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mgr. Chovančíková, riaditeľka Masarykovho múzea v Hodoníne, Ing. Bašary, predseda občianskeho združenia Vlkolínec, doc. Dudáš, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina a Dr. Kabát, starosta obce Lednice.               

                                                                                                                Foto: Libor Lnenička

august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU