diplom patrikporubän cssvk di2020V druhej polovici júna 2020 sa na Ostravskej univerzite uskutočnila 8. Česko-Slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky. Katedru informatiky PF KU v Ružomberku reprezentoval študent magisterského štúdia Bc. Patrik Porubän so súťažnou prácou Analýza možností využitia neurónových sietí v dostupných školských pomôckach. V silnej konkurencii bola súťažná práca z našej univerzity ocenená 2. miestom.

 

Súťažná práca Patrika Porubäna je vybranou časťou kapitol z jeho diplomovej práce zameranej na analýzu simulátorov neurónových sietí. Školiteľom diplomovej i súťažnej práce bol doc. Igor Černák. V súťažnej práci sa autor zameral hlavne na prínos svojej diplomovej práce v oblasti vyučovania informatických predmetov. Predmetom jeho skúmania boli počítačové simulátory neurónových sietí, ktoré sú voľne alebo v platenej forme dostupné na internete.

 

Počas skúmania autor zistil knižnice programovacieho jazyka Python, pomocou ktorých je možné vykonávať na robotoch Lego EV3 pokročilejšie operácie, než na ktoré boli pôvodne navrhnuté základné prostredia týchto robotov. Hlavným prínosom tejto práce je zistenie možnosti aplikovať neurónové siete v robotických stavebniciach, ktoré sú dostupné na väčšine základných a stredných škôl i na niektorých vysokých školách. Autor v práci demonštruje možné využitie prepojení neurónových sietí a robotiky, na základe vypracovaného rozhrania, ktoré prepája riadenie robota (na obrázku) s výstupmi neurónovej siete prostredníctvom počítača.

 

poruban cssvk di2020

 

Súťaž prebehla po prvý raz dištančnou formou, čo bola pre usporiadateľov, súťažiacich i odborné komisie  nová skúsenosť s kompletne virtuálnym usporiadaním takejto akcie (autorka tohto príspevku bola členkou poroty viacerých ročníkov súťaže, 2017 – 2020).

Práca študenta katedry informatiky bola zaradená do sekcie 2, v ktorej súťažilo 6 prác (2 z Ostravskej univerzity, 1 z Univerzity Komenského v Bratislave, 2 z Trnavskej univerzity v Trnave a 1 z Katolíckej univerzity v Ružomberku). Jej autorovi, v súčasnosti už absolventovi Pedagogickej fakulty v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, študijný program učiteľstvo informatiky jednoodborové, Mgr. Patrikovi Porubänovi srdečne blahoželáme.

 

Autor: Jana Jacková

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU