seckaV duchu kresťanskej nádeje oznamujeme, že stredu 28. októbra 2020 zomrel na následky dlhodobých ochorení v Levoči spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Pohreb zosnulého bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule.

 

Mons. Štefan Sečka bol veľmi nápomocným pri zakladaní KU v Ružomberku. Už od roku 1995 patril do skupiny osôb, ktoré odborne zabezpečovali činnosť Pedagogického inštitútu sv. Ondreja, predchodcu KU v Ružomberku. Ako zástupca spišskej diecézy vychádzal v ústrety všetkým procesom pri založení Katolíckej univerzity, napríklad pri organizácii Univerzitného pastoračného centra a zabezpečení pastorácie pre študentov a zamestnancov KU.
 

 

Tlačová kancelária KBS zriadila po úmrtí spišského biskupa Sečku e-mailovú adresu kondolencia@kbs.sk. Všetci, ktorí poznali biskupa, môžu na ňu napísať poďakovania, prejavy sústrasti a kondolencie, ktoré následne zverejnia.

 


Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Po maturite pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave Mons. Júliusom Gabrišom.  

 

V októbri 1978 nastúpil za kaplána do Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol kaplánom v Dolnom Kubíne. Prvého marca 1984 sa stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.

Prvého mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku 2002. Pracoval v Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov, v Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma Kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku.

V roku 1992 mu Svätý Otec Ján Pavol II. udelil titul Monsignor. V rokoch 1995 - 1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie (ThLic). V rokoch 1997 - 2000 pokračoval v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma dizertačnej práce bola Starostlivosť Cirkvi o mládež - výchova k zrelej viere (Náboženská skúsenosť stredoškolskej mládeže.)

V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za garanta pre Pedagogiku a Katechetiku v Programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy. Prvého augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára.

V novembri 2002 bol KBS ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj v Komisii pre klérus - Subkomisii pre permanentnú formáciu.

 

Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa a 4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa. Pôsobil aj na Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.

 

 

Zdroj: TK KBS

Foto: Martin Magda st.

február 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU