secka buznaDnes (3.11.2020) má pohreb spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Pohreb je možný sledovať cez TV LUX alebo TV NOE. Ku kondolenciám sa pripája aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku docent Jaroslav Demko.


So zármutkom sme prijali správu o úmrtí spišského biskupa Mons. Štefana Sečku. Keďže Katolícka univerzita má svoje sídlo v Ružomberku, ktoré prináleží Spišskej diecéze, kontakty medzi našou alma mater a otcom biskupom boli intenzívne a otvorené. Poznali sme ho nielen ako pastiera, ktorého zaujímali témy ako zdravotníctvo, školstvo, rodina či dôstojnosť ľudskej osoby od počatia po prirodzenú smrť a ktorý tiež odštartoval Diecéznu školu viery, ale záležalo mu aj na ďalšom rozvoji jedinej katolíckej univerzity na Slovensku v duchu jednoty a spravodlivosti.


Chcem pri tejto príležitosti spomenúť aj predchodcu Mons. Štefana Sečku na biskupskom stolci, ktorým bol Mons. František Tondra. On sa práve o svojom nástupcovi vyjadril, že je to usilovný, nadaný a dôsledný kňaz. Spájal ich spoločný názor, že základom úspešnej pastorácie a vôbec činnosti Cirkvi sú dobrí kňazi. Záleží na nich a nesú veľkú zodpovednosť, prízvukoval Mons. Tondra a v jeho myšlienkach pokračoval aj Mons. Sečka.


Biskup Štefan Sečka sa nám naposledy verejne prihovoril pastierskym listom na tohoročnú Veľkú noc. Povzbudzoval nás, aby sme nepodľahli pochybnostiam a uisťoval nás, že sme nezostali bez Krista. Jeho list bol adresovaný nám všetkým, ktorí sme slávili veľkonočné sviatky doma vo svojich príbytkoch, bez možnosti navštíviť chrám kvôli pretrvávajúcej pandémii. „Kristovo evanjelium a naša viera predsa nekončí za múrmi našich kostolov,“ napísal otec biskup. Uvedomme si vážnosť tejto myšlienky – Kristova dobrá zvesť nemá byť otázkou len jednej hodiny do týždňa v nedeľu, ale máme ju šíriť neustále, všade tam, kde sme: v práci, na univerzite, počas štúdia i trávenia voľného času, v médiách, kultúre a umení. Žiadne miesto na Zemi, vo vesmíre ani v ľudskom srdci nie je skryté pred Bohom.


Skúsenosť človeka často dokazuje, že po trápení a bolesti prichádza očistenie a katarzia. Ako veriaci vieme, že najprv sa uskutočňujú udalosti Veľkého Piatku symbolizované krížom, až potom nasleduje radosť veľkonočného rána.


Biskupským heslom Štefana Sečku boli slová „Crux Christi perficiat nos“, teda „Kristov kríž nech nás zdokonalí“. Kto zobral na plecia kríž, chápe. V ťažkostiach sa rodí perla.

 

Dnes stojí biskup Štefan tvárou v tvár Zmŕtvychvstalému. Verím, že mu Pán daruje večné víťazstvo. Spolu s pedagógmi, zamestnancami a študentmi Katolíckej univerzity v Ružomberku sa pripájame k modlitbám za spásu jeho duše. Obraciame sa naňho, aby sa za nás a našu univerzitu prihováral u Nebeského Otca a Božej Matky.

 

Biskup Štefan Sečka na Veľkú noc 2020 ešte napísal: „Zvolanie „Ježiš žije“ je srdcom kresťanstva. Buďme aj my radostnými nositeľmi nádeje a hlásateľmi tejto pravdy, zvlášť v tomto náročnom čase.“

 

Nech sa to stane odkazom Mons. Štefana Sečku pre nás. Staňme sa radostnými nositeľmi nádeje.


                                                                                                    Jaroslav Demko
                                                                                              rektor KU v Ružomberku

 

Foto: Martin Buzna

február 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU