kz screenshot 21Počas každoročného týždňa vedy a techniky na Slovensku sa aj Katolícka univerzita zapojila do tradičnej popularizácie vedy a výskumu. Tento rok sa tak počas druhého novembrového týždňa udialo netradičným spôsobom, prostredníctvom online prednášok domáceho a zahraničných odborníkov.

 

Jednotlivé katedry Filozofickej fakulty KU pripravili pre študentov, ale aj širšiu verejnosť tri zaujímavé prednášky z oblasti médií, filozofie a psychológie. Práca s verejnými zdrojmi v práci Jána Kuciaka bola témou online prednášky doc. Jána Haceka, PhD., z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáška bola primárne určená študentom žurnalistiky FF KU, ktorí ju absolvovali aj v rámci predmetu Stretnutia s profesionálmi, kde sa stretávajú s odborníkmi z médií či akademickej mediálnej sféry.

Mnohé predstavené zaujímavosti o verejných zdrojoch a dátovej žurnalistike, cez ktoré si môže aj laická verejnosť vyhľadať množstvo potrebných informácií, však boli užitočné aj širšiemu publiku.

 

Čerstvo habilitovaný docent Ján Hacek je absolventom ružomberskej katedry žurnalistiky, kde získal aj doktorát z teórie a dejín žurnalistiky.

 

Ďalší prednášajúci, doc. David Svoboda, Ph.D., sa vo svojom vystúpení s názvom Formální abstrakce a její problémy u Tomáše Akvinského zameral na vývoj chápania matematiky od antického (najmä Aristoteles) k stredovekému (predovšetkým u Tomáša Akvinského). V prednáške predstavil informatívne a zaujímavé interpretácie Aristotelovho ponímania teoretickej a praktickej vedy, a tiež kategórií predstavivosti, idealizácie a ich funkcií v chápaní matematiky ako vedy. Svoboda na záver formuloval hypotézu, že Tomáš Akvinský dostatočne neodlíšil rozličné druhy racionality typické pre rôzne druhy vied.

David Svoboda pôsobí ako docent na Teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a ako výskumný pracovník vo Filozofickom ústave Akademie věd Českej republiky.

 

2020 tv ps 1

 

Nakoniec prof. Thomas Ford vystúpil s prednáškou The Social Psychology of Humor: Disparagement Humor and Prejudice. Jej cieľom bolo hľadať odpoveď na otázku, či humor, ktorý zosmiešňuje iné skupiny (národnostné, rasové či politické), zároveň vytvára alebo posilňuje predsudky voči týmto komunitám. Výskumy prednášajúceho poukazujú na to, že vtipy o iných skupinách síce neprodukujú nové predsudky, ale umožňujú prejaviť tie, ktoré sú vplyvom sociálnych noriem potlačené.

Thomas Ford je profesorom sociálnej psychológie na Western Carolina University (Cullowhee, North Carolina, USA) a medzi jeho najvýznamnejšie spoluautorské publikácie patrí monografia Psychology of Humor. V súčasnosti je hlavným redaktorom časopisu HUMOR: International Journal of Humor Research.

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU