european university associationVo februári 2021 zverejnila Asociácia európskych univerzít (European University Association – EUA) dokument „Univerzity bez múrov“. Na jeho vypracovaní sa podieľalo viac ako 100 odborníkom delegovaných členmi EUA, rady EUA a 33 národnými rektorskými konferenciami, ktoré sú členmi EUA. Na dokumente spolupracovala široká škála ďalších externých a mimouniverzitných zainteresovaných strán, ktoré poskytli neoceniteľné rady a vstupy.

 

Pri pohľade do budúcnosti budú, podľa tvorcov vízie, „univerzity bez múrov; budú to univerzity otvorené a zapojené do spoločnosti pri zachovaní ich základných hodnôt. Všetky európske univerzity budú zodpovedné, autonómne a slobodné, s rôznymi inštitucionálnymi profilmi, ale zjednotené vo svojich poslaniach – vzdelávanie a výučba, výskum, inovácie a kultúra v službách spoločnosti.“

 

 

Dokument „Univerzity bez múrov“ bol vypracovaný s cieľom, aby slúžil ako podpora, sprievodca pre lídrov univerzít a akademickú obec pri inštitucionálnom plánovaní v horizonte tohto desaťročia. Ide o reakciu EUA na potrebu jasnej vízie pre univerzity, ako chcú v tomto desaťročí rozvíjať, formovať a reagovať na existujúce výzvy. Môže poskytnúť inšpiráciu a podporu európskym univerzitám a zároveň vyzvať spoločenských partnerov, aby spojili svoje sily v prospech lepšej budúcnosti a politikov, aby zabezpečili univerzitám adekvátne rámcové podmienky. Vízia EUA podporí rozvoj Európskeho vzdelávacieho priestoru a Európskeho výskumného priestoru a poskytne užitočné usmernenie univerzitám, ktoré chcú upraviť svoje inštitucionálne stratégie v kontexte európskeho vysokoškolského vzdelávania v rýchlo sa meniacom svete.

 

V roku 2021 začína Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prípravu nového Dlhodobého zámeru rozvoja na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). Do koordinačnej skupiny a pracovných skupín, ktoré sa budú podieľať na vypracovaní tohto dôležitého strategického dokumentu, už boli na nominovaní zástupcovia Rektorátu KU, fakúlt a študentov. Prvé online stretnutie členov koordinačnej skupiny je plánované na začiatok apríla 2021. Pri definovaní poslania a hlavných strategických cieľov v novom dlhodobom zámere pre rozvoj našej univerzity spracovatelia určite využijú aj dokument „Univerzity bez múrov“.

 

Víziu EUA o univerzitách v roku 2030 zverejnila v marci 2021 na svojom webovom sídle Slovenská rektorská konferencia. Dokument je zverejnený v pôvodnej verzii (anglický jazyk) a slovenskom preklade, aby sa s ním mohla oboznámiť celá akademická obec na Slovensku.

 

Mária Kozová

apríl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU