Program Erasmus+ je na KU rozvinutý tak, že v porovnaní s vysokoškolskými inštitúciami podobnej veľkosti a zamerania patrí KU medzi päť slovenských univerzít s najvyšším počtom vysielaných zamestnancov na mobilitu.

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa situácia zmenila. Pre šírenie ochorenia COVID-19 nebolo možné uskutočniť naplánované služobné cesty. V čase, keď z viacerých krajín hlásili epidemiologický útlm, zahraničné referáty dohadovali nové termíny pre realizáciu mobilít. Niektoré mobility sa uskutočnili buď v štandardnej fyzickej forme, alebo v online priestore, ktorý sa aj pri programe Erasmus+ javí ako jedna z alternatív.

V nasledujúcom texte Vám prinášame rozhovory so zamestnancami z našich partnerských univerzít, ktorí na KU realizovali mobilitu v mesiacoch september a október 2020.

 

doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. – docentka, Katedra slavistiky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, mobilita za účelom výučby

 

1. Ako prebiehala Vaša príprava na mobilitu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a ako reagovalo na Vaše rozhodnutie vycestovať okolie (rodina, kolegovia...)?

 Príprava na mobilitu prebiehala ako vždy, len môj odchod bol neistý do poslednej chvíle. Aby som mohla vycestovať na Slovensko, musela som u nás v Česku podstúpiť test na COVID-19 tak, aby test nebol starší než 72 hodín. Vzhľadom na to, že do spracovania tohoto testu bol zahrnutý víkend, nebolo jasné, či informáciu o výsledku testu dostanem v potrebnom čase. Našťastie, negatívny výsledok testu som dostala včas, takže som mohla podľa plánu na mobilitu vycestovať. Niektorí kolegovia z našej univerzity boli prekvapení, že som sa rozhodla mobilitu v tejto nepriaznivej dobe realizovať, lebo oni sami svoje plánované mobility zrušili. Iní moje konanie hodnotili kladne a držali mi palce, rodina s mojou služobnou cestou súhlasila.

2. Vyskytli sa komplikácie pri realizácii mobility v spojitosti s pandémiou?

Žiadne komplikácie sa nevyskytli, pretože covidova situácia bola na Slovensku v čase realizácie mojej mobility podstatne lepšia než u nás. 

3. Naplnila táto mobilita Vaše očakávania?

Áno, celkom, tak ako i v minulých rokoch.

4. Nebola to Vaša prvá mobilita na KU, práve naopak, Vaše prednášky sú takmer integrálnou súčasťou semestra na KU. Ako sa Vám učí pred poslucháčmi KU? Je rozdiel medzi nimi a študentmi UJEP v Ústí nad Labem?

Pre poslucháčov KU sa mi učí vždy veľmi dobre, pretože vaši študenti sú milí, slušní, priateľskí a majú veľký záujem o prednášanú problematiku, čo nie vždy platí o všetkých našich študentoch na UJEP v Ústí nad Labem. 

5. Čo vo všeobecnosti očakávate od mobilít programu Erasmus+?

Mobility umožňujú úzku spoluprácu pracovísk domácej i partnerskej univerzity, osobne sa stretávam so študentmi príbuzných odborov a s kolegami, ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej problematike. Mobility umožňujú konfrontovať najnovšie odborné i didaktické poznatky a skúsenosti z oblasti terciárneho vzdelávania a výskumnej činnosti. Cez mobility sa dajú spoločne realizovať výskumne projekty z českého a slovenského prostredia a prezentovať ich závery na spoločných akciách alebo v odborných publikáciách.

 

 

 

Dr Lidia Katarzyna Jaskuła – vedúca oddelenia Public Relations, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

1. Ako prebiehala Vaša príprava na mobilitu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a ako reagovalo na rozhodnutie vycestovať Vaše okolie (rodina, kolegovia...)?

COVID-19 beriem veľmi vážne. Sledovala som všetky správy týkajúce sa vírusu a obmedzení na Slovensku a v Poľsku. Pravidelne som sa pýtala na situáciu v Ružomberku na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU. Rozhodla som sa cestovať svojím autom (nepoužívať verejnú dopravu) a snažila som sa byť zodpovedná a minimalizovať akékoľvek riziko infekcie. Samozrejme, rozhodujúce bolo aj konečné potvrdenie zo strany KU, že návšteva je možná.
Táto mobilita bola trochu iná kvôli pandémii, na univerzite bolo málo ľudí a ťažšie bolo zorganizovať niektoré stretnutia, no napriek tomu som na KU strávila skvelý čas, mala som užitočné a poučné stretnutia.

2. Vyskytli sa v súvislosti s pandémiou nejaké komplikácie pri realizácii mobility?
Ani nie. Akurát som musela pripraviť viac dokumentov ako štandardne, pretože sa niekoľkokrát presúval termín môjho školenia.

3. Splnila táto mobilita vaše očakávania?
Áno. Chcela som navštíviť a spoznať vašu univerzitu a ľudí, ktorí mi môžu povedať o „každodennom živote“ oddelenia PR. A stalo sa. Rada by som navštívila vašu univerzitu aj ako pedagogický pracovník v budúcnosti.

 

4. Máte nejaké vtipné alebo inak pozitívne skúsenosti, ktoré ste zažili na univerzite alebo na Slovensku? Mám IBA pozitívne skúsenosti, ktoré som zažila rovnako na univerzite, ako aj na Slovensku. Spoznala som nesmierne milých ľudí, ktorí sú profesionáli. Získala som všetky informácie, ktoré som chcela. Mala som skvelú príležitosť ísť na jubilejný koncert pri príležitosti 20.-tého výročia KU do krásnej synagógy v Ružomberku – bolo to skvelé vystúpenie. Mala som tiež skvelú možnosť spoznať aj čosi z Ružomberka a Liptova (Vlkolínec, Veľký Choč...).

 

Vtipná situácia: kvôli pandémií som chcela stráviť čas na pokojnom mieste v blízkosti lesa a po každodenných povinnostiach som si chcela užiť ticho. Keď som v nedeľu prišla do Hrabovskej doliny bolo tam niekoľko desiatok alebo možno aj niekoľko stoviek automobilov a mnoho ľudí, ktorí sa z veľkej časti venovali športu, hudbe... Bola som veľmi prekvapená. Moja prvá myšlienka bola: „Všetci jednoducho milujú šport... A neboja sa COVID 19“. Našťastie sa veľmi skoro ukázalo, že to bola skutočne veľká, ale iba jednodňová udalosť s názvom Spartan Race.

 

 5. Čo vo všeobecnosti očakávate od mobilít programu Erasmus? Očakávam, že si osvojím nové zručnosti, získam nové vedomosti, spoznám ľudí- rozviniem kontakty a vzťahy medzi ľuďmi (spolu, v spolupráci, toho dokážeme viac ...), spoznám nové krajiny a nové kultúry (kultúru hostiteľskej krajiny). Program Erasmus + otvára myseľ, dáva nové perspektívy a rozvíja ľudí. 

 

Beata Obuchowska – administratívna pracovníčka na úseku verejného obstarávania, Uniwersytet Wrocławski

1. Ako prebiehala Vaša príprava na mobilitu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a ako reagovalo na rozhodnutie vycestovať Vaše okolie (rodina, kolegovia...)?

Súčasťou výberu zamestnancov na mobilitu na mojej univerzite je skúška z angličtiny, ktorú sa mi, našťastie, podarilo úspešne absolvovať, a tak mi boli mobilita i grant schválené.

Z rôznych dôvodov sa termín mojej mobility posúval (napr.: moja vedúca bola 3 týždne v Anglicku, na Slovensku medzitým vyhlásili núdzový stav... ). Musela som vysvetliť svojim blízkym, priateľom a známym, že výnimočný stav na Slovensku znamená niečo úplne iné ako v Poľsku.

 

2. Vyskytli sa v súvislosti s pandémiou nejaké komplikácie pri realizácii mobility?
Nie, nevyskytli, hoci táto mobilita bola iná ako tie predchádzajúce. Rozhodla som sa vyhýbať sa miestam, kde by mohlo byť viac osôb. Poznám nádhernú slovenskú krajinu a mám aj svoje obľúbené turistické trasy, no tentokrát som si tú krásu vychutnávala len spoza okna auta.

     

3. Splnila táto mobilita vaše očakávania?
Aj napriek vzniknutej situácií s COVID-19 som mohla spoznať krásny región a stráviť v ňom aktívne nejaký čas. V Poľsku a na Slovensku je to podobné: ľudia sa vyhýbajú vyššiemu počtu ľudí, používajú rúška, dezinfekciu. Takže počas týždňového školenia som nevnímala skutočnosť, že som Poľka a som na Slovensku, nebyť jazyka, ktorý sa predsa len líši. Počas svojho pobytu som nadobudla pocit, že Slováci dodržiavajú svoje povinnosti v súvislostí s COVID-19 a neboja sa stretávať aj s Poliakmi, i preto som sa mohla stretnúť s pracovníkom, ktorý sa venuje takej istej oblasti ako ja a prebrať s ním jednotlivé postupy. Mohla som spoznať univerzitné prostredie, ale aj ochutnať slovenské jedlá.

 

4. Čo vo všeobecnosti očakávate od mobility v rámci programu Erasmus +?
Mám pozitívny postoj k mobilite Erasmus, pohyb jednotlivcov je pre COVID-19 obmedzený, ale nie úplne. Musíme sa naučiť žiť ďalej, dobre sa starať o seba i druhých, aby aj školenie v zahraničí bolo vôbec možné, a potom aj prospešné a bezpečné
.

 

Michaela Moldová Chovancová

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU