Všeobecnú charakteristiku mobility pracovníka VŠ - školenie nájdete TU.

 

Záujemcovia o mobilitu predložia dokumenty na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU alebo v Podateľni Rektorátu KU (Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok) a pošlú ich aj @: michaela.moldova.chovancova@ku.sk) najneskôr 30. septembra 2020 do 12:00.

 

Dokumenty:

 

1. Prihláška

 

2. Originál/sken tlačiva Programu mobility – školenie/Mobility ageement potvrdený prijímajúcou inštitúciou a priamym nadriadeným:

 

Pre mobility do Českej a Poľskej republiky je možné (v závislosi od toho, ako si to vyžaduje prijímajúca inštitúcia) použiť formulár Program mobility – školenie v slovenskom jazyku.

Pre mobility do ostatných krajín programu je určený formulár Mobility agreement v anglickom jazyku.

 

Upozornenie:

1. Zamestnanci, ktorí z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 nemohli realizovať služobnú cestu v uplynulom ak. roku, ju môžu realizovať v ak. roku 2020/2021. Zapojiť sa môžu aj do aktuálnej výzvy na ak rok 2020/2021.

 

2. Z dôvodu pretrvávajucej epidemiologickej situácie, niektoré univerzity nemusia zabezpečovať fyzickú mobilitu. V prípade, že nebude možná realizácia fyzickej mobility na zahraničnej inštitúcií z dôvodu pandémie COVID-19, zamestnanci môžu, po dohode s prijímajúcou inštitúciou, absolvovať aj tzv. VIRTUÁLNU MOBILITU (mobilita prebieha online, zamestnanec fyzicky nevycestuje do zahraničia na partnerskú inštitúciu).

Pri tomto type mobility nie je nárok na grant. Zamestnanec po absolvovaní mobility získa Certifikát z partnerskej inštitúcie a mobilita mu bude uznaná.

 

Po zvolení prijímajúcej univerzity zo zoznamu zahraničných univerzít zamestnanec kontaktuje univerzitného, resp. fakultného koordinátora programu Erasmus na prijímajúcej univerzite alebo vedúceho príslušného pracoviska tejto inštitúcie a dohodne si podrobnosti mobility a podpísanie Programu mobility – školenie/Mobility ageement.

 

Mobilita sa môže uskutočniť v termíne: od 19.10.2020 do 30.06.2021.

 

Dĺžka mobility: 3 pracovné dni (Česko, Maďarsko, Poľsko), 5 pracovných dní (ostatné krajiny) + 1 deň je vyčlenený na cestu.

 

 

Výsledky výberového konania budú zverejnené na stránke KU najneskôr do 30 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informáciu o pridelení/nepridelení grantu dostanú uchádzači na univerzitný e-mail. Výška grantu sa vypočíta na základe stanovených pobytových a cestovných nákladov. Grant je príspevkom na náklady pracovníkov v rámci programu Erasmus+. Po predložení príslušných dokumentov v stanovenom termíne a po podpise finančnej zmluvy, bude poslaný na účet vybraného uchádzača.

 

Viac informácii získate:

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU

Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, m. č. 1.05

tel.: +421 444 304 693, mob.: +421 918 337 411

e-mail: michaela.moldova.chovancova@ku.sk

 

Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií.

 

 

Prosíme, aby ste si pred zahraničnou cestou overili informácie platné pre jednotlivé krajiny,  napr. na webových sídlach:

Informácie o ochorení COVID−19

Obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU