Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti ponuku z našej partnerskej inštitúcie Hogeschool KPZ (Holandsko) týkajúcu sa študentskej konferencie Teacher in Europe 2021. Konferencia sa uskutoční online 28.,29.,30. apríla 2021.

Viac informácií nájdete: https://www.teacherineurope.eu/index.php

Program Erasmus+ je na KU rozvinutý tak, že v porovnaní s vysokoškolskými inštitúciami podobnej veľkosti a zamerania patrí KU medzi päť slovenských univerzít s najvyšším počtom vysielaných zamestnancov na mobilitu.

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 sa situácia zmenila. Pre šírenie ochorenia COVID-19 nebolo možné uskutočniť naplánované služobné cesty. V čase, keď z viacerých krajín hlásili epidemiologický útlm, zahraničné referáty dohadovali nové termíny pre realizáciu mobilít. Niektoré mobility sa uskutočnili buď v štandardnej fyzickej forme, alebo v online priestore, ktorý sa aj pri programe Erasmus+ javí ako jedna z alternatív.

V nasledujúcom texte Vám prinášame rozhovory so zamestnancami z našich partnerských univerzít, ktorí na KU realizovali mobilitu v mesiacoch september a október 2020.

pafos 2Celý nápad ohľadom vycestovania a štúdia na Cypre sa začal v našich hlavách rodiť po ukončení tretieho bakalárskeho ročníka. V odbore psychológia sme na Katolíckej univerzite v Ružomberku pokračovali aj v štúdiu magisterského stupňa a postupne sme si začali uvedomovať, že sa nám pomaly chýli ku koncu náš vysokoškolský čas. Preto sme začali uvažovať, ako tento čas využiť naplno.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia a výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2020/2021 sa prihlásili 4 uchádzači.

 

Výberová komisia (prorektor pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt poverení agendou medzinárodnej spolupráce a referent Erasmus projektov KA107) rozhodla na základe výberových kritérií a kapacitných možností programu udeliť finančný príspevok 3 uchádzačom:

 

Zoznam pracovníkov s prideleným grantom v rámci projektu 2019-1-SK01-KA107-060279

Zoznam pracovníkov s prideleným grantom v rámci projektu 2020-1-SK01-KA107-078054

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ 2020/2021 sa v 2. kole prihlásili 6 uchádzači.

 

Vo výberovom konaní boli posúdené kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania bolo štipendium pridelené 6 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus

 

      Zoznam štipendistov

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU