dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2020 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2020/2021. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študentské aj zamestnanecké mobility v akademickom roku 2020/2021 sú v súvislosti s aktuálnym vývojom epidemiologickej situácie plánované ako štandardne. Mobility budú realizované podľa aktuálneho vývoja situácie s COVID-19 a základe usmernení národných autorít a zahraničných inštitúcií.

Rektor KU v Ružomberku vydal dňa 22.6.2020 Usmernenie a odporúčanie k mobilitám Erasmus+ KA103 a KA107. V nadväznosti na informácie z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu o platnosti Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/4739/2020) je umožnená realizácia pracovných ciest a mobilít Erasmus+.

Od roku 2006 platí medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou medzirezortná dohoda o spolupráci v oblasti školstva, v súlade s ktorou do 100 slovenských vysokoškolákov získavajú možnosť bezplatne študovať v Rusku na základe štátnych kvót.  Žiaľ, v tomto roku, vzhľadom na situáciu, spojenú s pandémiou koronavírusu, zostalo neobsadených 8 miest v rámci programu 5 – mesačnej stáže (pre bakalárske a magisterské štúdium v odbore spoločenské, humanitné a technické vedy, lekárske, ekonomika a poľnohospodárstvo), a tiež 25 miest na 2 – mesačnú stáž (pre študentov – filológov v odbore Ruský jazyk a literatúra / Praktický kurz ruštiny, ako cudzieho jazyka).

elena a ivana 2Počas letného semestra študovali na KU v Ružomberku v rámci programu Erasmus+ zahraniční študen­ti z Poľska, Česka, Srbska, Gruzínska, Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny. Prirodzene, pred svojim príchodom netušili, že ich pobyt ovplyvní koronavírus, že nezažijú bežný semester, ale aj online štúdium.

 

Medzi prvých študentov, ktorí svoju mobilitu v rámci projekt Erasmus+ KA107 úspešne ukončili, patrí dvojica študentiek z University of Belgrade, Elena Delevska (Srbsko) a Ivana Jović (Bosna a Hercegovina). Do Ružomberka prišli začiatkom februára a aj napriek tomu, že časť mobility museli realizovať za prísnych opatrení spojených s koronavírusom, mesto a univerzita v nich zanechali hlboký dojem.

júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU