Poradenské centrum KU využíva nasledujúcu typológiu služieb kariérového poradenstva (podľa D. Markoviča):
.
1. Kariérové poradenstvo v otázkach spojených so štúdiom na VŠ. Sem zaraďujeme zvládnutie procesu adaptácie na nové študijné podmienky, pomoc pri výbere voliteľných predmetov a užšej špecializácie štúdia, pomoc pri zvládaní študijných neúspechov či nesprávnej prvej voľby štúdia, pomoc pri voľbe individuálneho študijného programu a témy záverečnej práce, výber z ponuky ďalšieho vzdelávania a taktiež informovanie o možnostiach doktorandského štúdia.
.
2. Kariérové poradenstvo orientované na osobnostný rozvoj klienta. Klientom kariérového poradenstva na VŠ je študent. Do tejto skupiny zaraďujeme konzultácie k profesijným a študijným zručnostiam, diagnostiku a sebapoznanie študenta, prostriedky sebaregulácie a plánovania osobnostného rozvoja. Ďalej sem patrí rozvoj komunikačných, tzv. mäkkých zručností a kľúčových kompetencií.
.
3. Kariérové poradenstvo zabezpečujúce prípravu na vstup na trh práce. Do tejto skupiny zaraďujeme súčasti: hľadanie a výber (či sprostredkovanie) zamestnania pre klienta, prípravu na vstup na trh práce, sprostredkovanie kontaktov s inými poradenskými organizáciami, príp. personálnymi agentúrami a zamestnávateľmi, poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach, konzultovanie životopisu a motivačného listu.
.
S týmito súčasťami, ktoré patria do obsahového zamerania kariérového poradenstva na VŠ a premietajú sa do konkrétnych aktivít, sa poradcovia stretávajú vo svojej praxi. Toto delenie nepovažujeme za fixné, môže sa meniť a rozvíjať v závislosti od možností kariérového poradcu a potrieb klientov.
. 
Na kariérové poradenstvo odporúčame telefonickú alebo mailovú objednávku vopred. Poskytnutie služby je bezplatné.
jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU