Postup pri nástupe na ubytovanie do ŠD Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj v nadväznosti na opatrenia a odporúčania príslušných štátnych inštitúcií boli stanovené nasledovné pravidlá pri nástupe na ubytovanie do ŠD Katolíckej univerzity.

 

 

 

  • Pravidlá pri nástupe slovenských študentov

Slovenský/á študent/tka sa môže prísť ubytovať, ak sa posledných 14 dní pred príchodom do ŠD:

  • u neho/nej neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia
  • nebol/a v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie
  • nebol/a v zahraničí
  • nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe)

 

Uvedené skutočnosti potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – slovenský študent“ (Príloha 1).

 

 

 

  • Pravidlá pri nástupe zahraničných študentov

Zahraničný/á študent/tka bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej prichádza, bude ubytovaný/á výlučne po splnení týchto podmienok:

 

  • Po vstupe na územie SR pred nástupom na ubytovanie do ŠD dodrží 5-dňovú domácu izoláciu.  Po jej ukončení podstúpi test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť vykonaný na území SR a pri predložení nesmie byť starší ako 96 h.
  • Pri nástupe na ubytovanie do ŠD sa u neho neprejavujú príznaky vírusového infekčného ochorenia.

Domácu izoláciu si študent zabezpečí:

1.) Na priváte alebo v súkromí na vlastné náklady

2.) Na internáte C-Blok v prípade splnenia podmienok:

                    * vyplniť formulár do 28.8.2020 (do polnoci)

                       LINK:https://ankety.ku.sk/index.php/391461

                    * poplatky za služby spojené s domácou izoláciou

 

Po obdržaní výsledku testu negatívny, domáca izolácia sa končí. Ak je výsledok testu pozitívny, izolácia trvá ďalej a treba sa riadiť pokynmi príslušného RÚVZ.

 

Uvedené skutočnosti študent/tka potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – zahraničný študent“ (Príloha 2)zároveň predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID-19 v tlačenej forme alebo vo forme skenu.

 

Uvedenie nepravdivých údajov podlieha v zmysle platných legislatívnych opatrení finančnej sankcii vo výške 5000 eur.

 

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU